Klasický šerm a jeho přínos pro zdraví

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703MKSPZ zápočet 1 12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michael KŇAŽKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michael KŇAŽKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz seznámí posluchače s teoretickými a praktickými aspekty klasického šermu francouzským fleretem a kordíkem v 18. - 19. století

Získané znalosti a dovednosti jsou aplikovatelné v divadelní a filmové praxi.

Forma studia

Výuka bude vedena praktickou formou ve výcvikovém středisku v Poněšicích 19. a 20. března 2022.

Sobota 5. listopadu 2022

10:00 - 13:00 francouzský fleret

14:00 - 17:00 francouzský kordík

Neděle 6. listopadu 2022

10:00 - 13:00 francouzský fleret / francouzský kordík

Lekce šermu jsou vedeny v češtině i angličtině.

Předpoklady a další požadavky

Pro zapsání tohoto předmětu nejsou nutné žádné znalostní požadavky.

Výstroj: sportovní oblečení/obuv a ochranné rukavice (povinné).

Během kurzu je nutné dbát na BEZPEČNOST a KÁZEŇ a striktně DODRŽOVAT INSTRUKCE dané instruktorem.

Obsah kurzu

Obsahem kurzu je historie a teorie klasického šermu francouzským fleretem a francouzským kordíkem v 18. a 19. století, jakož i přínos klasického šermu pro zdraví.

Praktická část kurzu začíná základními postoji a kroky, dále pokračuje přes základní polohy zbraní a kryty, až po akce útočné, odvety a nepravidelné akce.

Studenti si v průběhu výcviku osvojí body, obnovy útoku, záludy, vazby a jejich změny, úhozy na čepel, smyky a vmyky, úhyby a výhyby, které následně rozvinou ve smluvených cvičeních.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Šerm francouzským fleretem:

Josef Ott: Das System der Fechtkunst à la contrepointe auf den Stoss, Olomouc 1852

Dr. Miroslav Tyrš: Tělocvik ve vojště, Šermování končířem, Praha 1868

Dr. Miroslav Tyrš: Základové tělocviku, Šermování bodmo, Praha 1873

Ministére de la Guerre: Manuel D´Escrime, Paris 1877

Camille Prevost: Théorie Pratique de l´Escrime, Paris 1886

Robert Tvarůžek: Šerm končířem, Brno, 1926, 1933

Dr. Jan Černohorský: Šerm fleuretem a kordem, Praha 1947

Leonid Křížek: Historie evropských duelů a šermu III – Od duelového ke sportovnímu kolbišti, Praha 2015

Čestmír Čivrný: Šerm fleretem, Praha 2018

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na kurzu. Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních.

Webová stránka předmětu

Webové
stránky
v
češtině:
http://www.ars-dimicatoria.cz/
Web
pages
in
English:
http://www.ars-dimicatoria.cz/en/home-2/

Poznámka

Kurz proběhne ve výcvikovém středisku v Poněšicích.

Výuku povede MgA. Michael Kňažko, Prévôt d’armes.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
05.11.2022 10:00–17:00 Michael KŇAŽKO
paralelka 1
06.11.2022 10:00–13:00 Michael KŇAŽKO
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů