Pobyt a výchova v přírodě

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703MPVP Z 1 24S česky letní

Garant předmětu

Roman ČEDÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman ČEDÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámí s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu a pohybu v přírodě, s možnostmi vybavení a jeho používáním. Poznávat kulturní, historické a ekologické faktory v dané oblasti. Formou osobního výcviku zvyšují svou tělesnou zdatnost a odolnost při pobytu v přírodě.

Forma studia

Praktický výcvik

Předpoklady a další požadavky

Základní tělesná zdatnost.

Obsah kurzu

Studenti se seznámí s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu a pohybu v přírodě, s možnostmi vybavení a jeho používáním. Poznávat kulturní, historické a ekologické faktory v dané oblasti. Formou osobního výcviku zvyšují svou tělesnou zdatnost a odolnost při pobytu v přírodě.

Obsah:

-teorie výchovných aplikací aktivit v přírodě, volný čas a rekreace;

-právní předpisy vymezující podmínky pro pobyt v přírodě a regionální specifikace právních předpisů; chráněné přírodní oblasti a pohyb návštěvníků a sportovců;

-bezpečnost a ochrana zdraví při pobytu v přírodě, základy 1. pomoci;

-vybavení pro letní (informativně i ostatní) aktivity a sporty v přírodě;

-kulturně poznávací činnost, dokumentace, kronika, deník, reportáže;

-základy k přežití ve volné přírodě

-zdolávání umělých překážek, základy lezení a slaňování a chůze po zajištěných vysokohorských stezkách (Via Ferrata);

-zdolávání přírodních i umělých překážek, základy práce s lanem;

-práce s mapou a dalšími specifickými pomůckami pro orientaci v přírodě;

-táboření ve volné přírodě;

-příprava a provedení expedice malé skupiny (chůze, vlak, bus), respektování zásad expedičního učení.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura bude doplněna.

Hodnoticí metody a kritéria

Ověření práce s moderními pomůckami, práce s mapou apod. Dovednosti k přežití v přírodě. Bivakování

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
03.05.2019 09:00–23:59 Roman ČEDÍK po dohodě s vyučujícím
paralelka 1
04.05.2019 00:00–14:59 Roman ČEDÍK po dohodě s vyučujícím
paralelka 1
05.05.2019 00:00–18:00 Roman ČEDÍK po dohodě s vyučujícím
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů