Pobyt a výchova v přírodě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703MPVP Z 1 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámí s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu a pohybu v přírodě, s možnostmi vybavení a jeho používáním. Poznávat kulturní, historické a ekologické faktory v dané oblasti. Formou osobního výcviku zvyšují svou tělesnou zdatnost a odolnost při pobytu v přírodě.

Forma studia

Praktický výcvik

Předpoklady a další požadavky

Základní tělesná zdatnost.

Obsah kurzu

Studenti se seznámí s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu a pohybu v přírodě, s možnostmi vybavení a jeho používáním. Poznávat kulturní, historické a ekologické faktory v dané oblasti. Formou osobního výcviku zvyšují svou tělesnou zdatnost a odolnost při pobytu v přírodě.

Obsah:

-teorie výchovných aplikací aktivit v přírodě, volný čas a rekreace;

-právní předpisy vymezující podmínky pro pobyt v přírodě a regionální specifikace právních předpisů; chráněné přírodní oblasti a pohyb návštěvníků a sportovců;

-bezpečnost a ochrana zdraví při pobytu v přírodě, základy 1. pomoci;

-vybavení pro letní (informativně i ostatní) aktivity a sporty v přírodě;

-kulturně poznávací činnost, dokumentace, kronika, deník, reportáže;

-základy k přežití ve volné přírodě

-zdolávání umělých překážek, základy lezení a slaňování a chůze po zajištěných vysokohorských stezkách (Via Ferrata);

-zdolávání přírodních i umělých překážek, základy práce s lanem;

-práce s mapou a dalšími specifickými pomůckami pro orientaci v přírodě;

-táboření ve volné přírodě;

-příprava a provedení expedice malé skupiny (chůze, vlak, bus), respektování zásad expedičního učení.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura bude doplněna.

Hodnoticí metody a kritéria

Ověření práce s moderními pomůckami, práce s mapou apod. Dovednosti k přežití v přírodě. Bivakování

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů