Citační manažer Zotero

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940CMZ ZK 1 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

student získá praktickou zkušenost s citačním manažerem Zotero

Forma studia

seminář / praktický workshop

samostudium

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Náležitosti bibliografických citací použité literatury a dalších zdrojů bývají nevděčnou součástí přípravy odborného textu. Existují však jednoduché postupy, které nám dokáží v tomto ohledu ušetřit mnoho práce, a zároveň z té vynaložené získat podstatně více užitku. Praktické workshopy ukáží, jakým způsobem lze pomocí freewarového citačního manažeru Zotero spojit práci s informačními zdroji a požadavky kladené na tvar bibliografických citací normou ISO690, resp. citačními standardy používanými jednotlivými odbornými časopisy.

Poznáte principy práce s citačními manažery obecně, založíte si svoji knihovnu zdrojů a naučíte se jí používat při běžné práci směřující ke kvalitnímu citování ve vaší disertaci a odborných publikacích. Veškeré činnosti si během seminářů prakticky vyzkoušíme; přineste si tedy, prosím, vlastní notebook a předem si založte účet na www.zotero.org, jakož si i stáhněte freeware aplikaci z https://www.zotero.org/download/. Veškeré další kroky již učiníme spolu. Pokud byste měli se založením účtu a instalací problém, tak půl hodiny před začátkem kurzu bude lektor k dispozici.

Workshopy probíhá v uvedeném termínu v zasedací místnosti AMU, dům U Bílého jelena, Tržiště 20, Praha 1, místnost č. 412 (vchod do domu U Bílého jelena je přes Hartigovský palác, Malostranské nám. 12, Praha 1). Zájemci nechť se hlásí na email jan.jirik@amu.cz.

termíny workshopů: 29. 11. a 13. 12. 2019

čas: 10,00–13,00 hod.

místnost: 412 / Tržiště 20, Praha 1

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená studijní literatura bude dostupná na moodlu kurzu.

Hodnoticí metody a kritéria

Instalace Zotero 1 h.

Seminář 1 4 h.

Seminář 2 4 h.

Citování

Elsevier 1 h.

Studium - U. Eco - principy citování 1 h.

Studium - Interpretace normy (Biernátová a Skúpa) 4 h.

Automatizovaný testík 1 h.

Zotero

Procvičení postupů práce se Zoterem ze semináře 2 h.

Odborné časopisy

Pravidla NAMU (ArteActa) - jaký zvolit styl? 2 h.

Analýza pravidel a NAMU a porovnání s vybranými styly

Pravidla dalšího časopisu 2 h.

Analýza pravidel dalšího časopisu (připravený výběr) a dokumentace odchylek

Vlastní odborný text (disertace, článek, diplomka) 4 h.

Integrace polí Zotera do vlastního textu, nasdílení záznamů v databázi, otázky ke správnému citování, poskytnutí konzultace lektorem

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů