Etika - základní přístupy a vztahy k umění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940EZP ZK 6 12S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače se základními přístupy v oblasti etiky. Cílem kurzu je podat maximální výčet myslitelů v oblasti etiky a nabídnout porozumění tomu, co to je vůbec etická otázka, jak vzniká, jak se projevuje v eticky konfliktních i nekonfliktních situacích a jak je k ní možné přistoupit k hlediska různých pojetí toho, co je člověk a co je v životě hodnotné.

Forma studia

Kurz probíhá formou semináře - řízený dialog, diskuse o probírané problematice a probíraných textech.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Kurz nabízí základní přehled různých etických interpretací toho, co to znamená žít dobrý život. Cílem kurzu nebude podat maximální výčet myslitelů v oblasti etiky, ale nabídnout porozumění tomu, co to je vůbec etická otázka, jak vzniká, jak se projevuje v eticky konfliktních i nekonfliktních situacích a jak je k ní možné přistoupit k hlediska různých pojetí toho, co je člověk a co je v životě hodnotné. V návaznosti na obecné etické teorie budeme hledat jejich propojení s tématy aktuálními v umění a umělecké tvorbě. Je umění nástrojem dosahování dobrého života, je jeho překážkou, je místem etického uskutečňování se, je reprezentací našeho pátrání po zdařilém životě? Je estetika etikou?

1.Základní srovnání hlavních etických přístupů k etické situaci: etika ctností, deontologie a utilitarismus. Definování etické situace, otázka dobra a zla. Definování etického dilematu ve vztahu k umění.

2.Etika sebekontroly, popření a zpracování – ctnosti a deontologie. Příklady v umění.

3.Etika afirmace života, etika přehodnocení všech hodnot a etiky emancipační – epikurejství, hédonismus, Nietzsche, feministická etika. Příklady v umění.

4.Etika užitku, etika minimalistická a etika relační – pragmatismus, epikurejství, etika péče. Příklady v umění.

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam doporučené a povinné literatury bude oznámen v průběhu kurzu.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, závěrečná zkouška.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů