Technika zvolené specializace (Mg) - povinný výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
107TEK5 Technika klasického tance 5 česky Z 2 2T Zapsat
107TEK6 Technika klasického tance 6
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TEL5 Technika lidového tance 5 česky Z 2 2T Zapsat
107TEL6 Technika lidového tance 6
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TES1 Technika současného tance 1 česky Z 2 2T Zapsat
107TES2 Technika současného tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán