Volitelné předměty Bc - pouze pro KSS

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
306BPP1 Bakalářská pedagogická praxe 1 česky Z 2 Z 2
306BPP2 Bakalářská pedagogická praxe 2 česky Z 2 Z 2
306BPP3 Bakalářská pedagogická praxe 3 česky Z 2 Z 2
302FR1 Filmová řeč 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
306MOC1 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 1 česky Z 3 Z 3
306MOC2 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 2 česky Z 3 Z 3
306MOC3 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 3 česky Z 3 Z 3
306SW1 Spolupráce na workshopu 1 česky Z 4 6/s Z 4 6/s
306SW2 Spolupráce na workshopu 2 česky Z 4 6/s Z 4 6/s
306MSDS Střih dialogových scén workshop
 
česky Z 1 2/D Předmět není vypsán
306SNF1 Střihová skladba narativního filmu v praxi 1
 
česky Z 4 36S Předmět není vypsán
306FPFC1 Závěrečné projekty CDM a Cinematography 1
 
anglicky Z 4 Předmět není vypsán
306FPFC2 Závěrečné projekty CDM a Cinematography 2
 
anglicky Z 4 Předmět není vypsán
306UFW Účast na festivalech a workshopech česky Z 2 6S Z 2 6S