Komorní hra - základní repertoár 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100KHZ8 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Štěpán KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Ana BRATELJEVIČ, Leoš ČEPICKÝ, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ, Daniel MIKOLÁŠEK, Jiří NOVOTNÝ, Jindřich PAZDERA, Vladimír REJLEK, Petr SAIDL

Obsah

Individuální dle složení ansámblu

Výsledky učení

Studium základních děl komorní literatury a zároveň získávání zkušenosti v ensemblové hře. Katedry strunná, klávesová, dechová, případně bicích nástrojů v rámci výuky spolupracují.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Předmět 100KHZ8 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 100KHH8 (vztah je symetrický)

Předmět 100KHZ8 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 100KHS8 (vztah je symetrický)

Literatura

Individuální dle složení ansámblu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování a prezentování komorní skladby (duo s jiným nástrojem než je klavír nebo více interpretů).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů