Diplomní seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DS2 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Text je v přípravě.

Seminář zaměřený na konkrétní témata bakalářských prací studentů. Výuka probíhá formou konzultací nad dílčími texty i nad celkovou strukturou práce.

Forma studia

Text je v přípravě.

Diplomový seminář probíhá v závěrečné fázi bakalářského studia.V jeho rámci předkládají posluchači oboru materiál zpracovávaného úkolu.

Předpoklady a další požadavky

Text je v přípravě.

Prerekvizity:

Obsah kurzu

Text je v přípravě.

Seminář je zaměřen jak na odbornou stránku zpracování zvoleného tématu, tak i na její konečnou podobu.

Doporučená nebo povinná literatura

Text je v přípravě.

Hodnoticí metody a kritéria

Text je v přípravě.

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na semináři

vypracování a prezentace dílčích výstupů připravované bakalářské práce

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů