Diplomní seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DS2 zápočet 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Text je v přípravě.

Seminář je zaměřen jak na odbornou stránku zpracování zvoleného tématu, tak i na její konečnou podobu.

Výsledky učení

Text je v přípravě.

Seminář zaměřený na konkrétní témata bakalářských prací studentů. Výuka probíhá formou konzultací nad dílčími texty i nad celkovou strukturou práce.

Předpoklady a další požadavky

Text je v přípravě.

Prerekvizity:

Literatura

Text je v přípravě.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na semináři

vypracování a prezentace dílčích výstupů připravované bakalářské práce

Min. 70% docházka je podmínkou udělení atestace

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů