Sborový zpěv 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SBOZ2 Z 3 3 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 44 až 59 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

František FIALA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže číst náročnější vícehlasy z listu, orientovat se v melodicko-harmonické struktuře skladeb daného repertoáru.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Smyslem předmětu sborový zpěv je logické doplnění zvoleného studijního zaměření. Znamená to nepřipravovat studenty operního zpěvu pouze na dráhu sólových pěvců, když je dnes už zřejmé, že se této kariéře velká část z nich nebude moci věnovat. Naproti tomu – uplatnění pro profesionální sborové zpěváky je poměrně velké.

Tematické okruhy:

Sborový zpěv má svá velmi náročná specifika. Je to speciální forma, k níž je třeba studenty vyškolit. Jedná se zejména o rozvoj následujících dovedností:

-vnímání vlastní pěvecké linky jako součásti celku

-zvládnutí problematiky „sborového dýchání“

-prací s dechem pěstovat schopnost práce s intenzitou hlasového projevu v rámci celku

-zdokonalování hudební paměti, sluchové a rytmické představy a orientace v hudebním zápisu (tonální cítění)

-vnímání symbiózy slova a hudby

-nastudováním sborových děl rozdílných hudebních období obsáhnout a osvojit specifika jednotlivých stylů

V tomto semestru se studium zaměří na vokální skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Mendelssohna-Bartholdyho, B. Martinů, A. Coplanda.

Doporučená nebo povinná literatura

Notové materiály:

vokální skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Mendelssohna -Bartholdyho, B. Martinů, A. Coplanda.

Hodnoticí metody a kritéria

Student prokáže schopnost čtení náročnějších vícehlasů z listu, orientace v melodicko-harmonické struktuře skladby a bezpečné zvládnutí studovaného repertoáru.

Požadována 70% docházka.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost LIC-2022
Učebna ZOR 2022

(Lichenštejnský palác)
FIALA F.
18:00–20:15
(paralelka 10)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:00–20:15 František FIALA Učebna ZOR 2022
Lichenštejnský palác
paralelka 10

Předmět je součástí následujících studijních plánů