Hra na cembalo 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104CM0 Z 20 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 479 až 579 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.

Hluboká orientace v různorodých stylech barokní interpretace.

Studium sólového repertoáru a základního rep. komorní hudby s cembalem.

Zvládnutí základní pedagogické problematiky.

Příprava absolventského koncertu, nastudování koncertu s orchestrem, teoretická písemná diplomová práce. Důraz na velmi samostatnou práci v souvislosti s přechodem od studia k umělecko-pedagogické praxi.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Rámcová osnova.

V. ročník

Doporučená nebo povinná literatura

Základní cembalová literatura baroka konec 16. st. až 18. st. a cembalová literatura 20. a 21. století. Tato základní literatura bývá rozšířena o požadovaný repertoár pro různé mezinárodní cembalové soutěže.

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka hlavního oboru.

Poznámka

Nesjou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů