Hra na cembalo 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104CM0 zápočet 20 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 479 až 579 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Monika KNOBLOCHOVÁ, Giedre MRÁZKOVÁ

Obsah

Rámcová osnova.

V. ročník

Výsledky učení

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.

Hluboká orientace v různorodých stylech barokní interpretace.

Studium sólového repertoáru a základního rep. komorní hudby s cembalem.

Zvládnutí základní pedagogické problematiky.

Příprava absolventského koncertu, nastudování koncertu s orchestrem, teoretická písemná diplomová práce. Důraz na velmi samostatnou práci v souvislosti s přechodem od studia k umělecko-pedagogické praxi.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Základní cembalová literatura baroka konec 16. st. až 18. st. a cembalová literatura 20. a 21. století. Tato základní literatura bývá rozšířena o požadovaný repertoár pro různé mezinárodní cembalové soutěže.

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka hlavního oboru.

Poznámka

Nesjou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů