Didaktika klavírní hry (obor klavír) 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DIKV3 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Alena VLASÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alena VLASÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednášky v rozsahu čtyř semestrů připravují klavírní interprety pro profesionální pedagogické působení na uměleckých školách všech stupňů, interpretačních kurzech, seminářích i v porotách soutěží. Přednášky jsou doplněny ve všech semestrech Vyučovatelskou praxí poskytující studentům na individuálních lekcích možnost samostatné výuky modelů. Předmět vyústí ve státní bakalářskou zkoušku pro získání pedagogické aprobace, kde je komplexně hodnocena praktická i teoretická úroveň výkonu posluchačů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

  1. Referát v rozsahu 20 minut, inspirativním způsobem pojednávající o vybraném studijním pramenu z oblasti elementární metodiky klavírní hry.
  2. Prokázání získaných znalostí v odborné diskusi o vylosovaném tématu.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů.Využití vědeckých poznatků z psychologie, fyziologie, didaktiky a dalších oblastí vědy i komplexní estetické výchovy a vychovy uměním. Diferencovaný a individuální přístup k žákům, vlastní výběr vyučovacích metod, optimální volba vyučovacích postupů i učební látky. Rozvíjení umělecké osobnosti žáka. Zásady moderní elementární klavírní výuky a návaznost na vyšších stupních vyspělosti žáků. Přehled v oblasti studia klavírních etud i přednesových skladeb různých stylových období s žáky různých stupňů pokročilosti a seznámení se s metodikou hry z listu, improvizace, hry v klavírním duu a komorní hry.

Doporučená nebo povinná literatura

BÖHMOVÁ, Zdeňka, GRÜNFELDOVÁ, Arnoštka. Postup při výběru klavírní literatury. SHV, Praha 1962.

Dítě u klavíru - sborník. Praha 1977.

Heilbut, P.: Klavier spielen. Früh-Instrumentalunterricht. Mainz 1993.

Magrath, J.: The Pianist´s Guide to Standard Teaching and Performance Literature. Alfred Publisching Co., USA - Library of Congress Catalog Number: 95-75642

Martienssen, C. A.: Tvorivé vyučovanie klavírnej hry. VŠMU, ORMAN, Bratislava 2010.

Vlasáková, A.: Klavírní pedagogika, první kroky na cestě ke klavírnímu umění. AMU, Praha 2003.

Waterman, F.: On Piano Teaching and Performing. Londýn 1983

Součástí literatury je v tomto semestru studium klavírních škol pro začátečníky včetně

jejich metodických poznámek a statí a studium vybraných kapitol z českých i zahraničních metodik pro srovnání pohledu různých autorů na jednotlivé oblasti výuky žáka.

Školní vzdělávací plány ZUŠ v předmětu Hra na klavír.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1036
Učebna 1036 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VLASÁKOVÁ A.
14:05–15:35
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:05–15:35 Alena VLASÁKOVÁ Učebna 1036 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů