Didaktika klavírní hry (obor klavír) 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DIKV3 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Alena VLASÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Peter TOPERCZER, Alena VLASÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl předmětu:

Současné světové trendy elementární klavírní pedagogiky s důsledky vývoje na všech dalších stupních pokročilosti žáků. Praktická aplikace poznatků z psychologie, fyziologie, didaktiky a dalších oblastí vědy i komplexní estetické výchovy a výchovy uměním směřující k optimálnímu rozvíjení umělecké osobnosti klavíristy. Přehled o vyučovacích postupech klavírní hry zaměřených na oblast základní umělecké školy.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Absolvované předměty Didaktika klavírní hry 1 a Didaktika klavírní hry 2.

Další požadavky:

  1. Referát v rozsahu 20 minut, inspirativním způsobem pojednávající o vybraném studijním pramenu z oblasti elementární metodiky klavírní hry.
  2. Prokázání získaných znalostí v odborné diskusi o vylosovaném tématu.

Obsah kurzu

Tematické okruhy:

Výsledky učení:

-student se orientuje ve volbě metod a forem elementární výuky podle věku začátečníků, jejich schopností a zaměření

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná studijní literatura:

JUDOVINA - GALPERINA, Taťána Borisovna. U klavíru bez slz aneb jsem pedagog dětí. Brno: Lynx, 2000. ISBN 9788090293204.

MARTIENSSEN, Carl Adolf. Tvorivé vyučovanie klavírnej hry. Bratislava: VŠMU, 2010. ISBN 978-80-89504-03-9.

VLASÁKOVÁ, A. Klavírní pedagogika I. Praha: NAMU 2003. ISBN 80-7331-005-8.

Doporučená literatura

Borová, M.: Od peřinky ke Školičce a ještě trochu dále... Praha 2004.

Böhmová, Z., Grünfeldová, A.: Postup při výběru klavírní literatury. Praha 1962

Dítě u klavíru - sborník. Praha 1977

GRINDEA, Carola. Great Pianists and Pedagogues in conversation with Carola Grindea. Londýn: Kahn & Averill, 2008. ISBN 978-1871082876.

Heilbut, P.: Klavier spielen. Früh-Instrumentalunterricht. Mainz 1993

Součástí literatury je v tomto semestru studium v současné praxi užívaných klavírních škol pro začátečníky včetně jejich metodických poznámek a statí. Dále studium vybraných kapitol z českých i zahraničních metodik poskytujících srovnání pohledu různých autorů na jednotlivé oblasti výuky žáka.

Pomůcky:

Součástí přednášek je praktické předvedení pomůcek a hudebních her, které se stále proměňují podle aktuálního vývoje klavírní pedagogiky a mobilních aplikací.

Využívány jsou rovněž aktuální nahrávky z dětských vystoupení, soutěží a pedagogických seminářů

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet: je udělen na základě prověření znalostí vycházejících z tematických okruhů tohoto semestru a přednesení referátu o rozsahu 2 NS charakterizujícího jednu zahraniční klavírní školu.

Další požadavky: aktivita ve výuce:

během semestru se vyžaduje samostatná četba a účast studenta v diskusích o klavírních školách používaných u nás i v zahraničí v současnosti.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1036
Učebna 1036 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VLASÁKOVÁ A.
14:05–15:35
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:05–15:35 Alena VLASÁKOVÁ Učebna 1036 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů