Didaktika/Vyučovatelská praxe cembala 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DVPC1 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Giedre MRÁZKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Monika KNOBLOCHOVÁ, Giedre MRÁZKOVÁ

Obsah

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů.Součástí předmětu je přehled historického přístupu metodiky hry na cembalo, aplikace barokních prvků nejen na technická cvičení 17. a 18. století, ale i na novodobou instruktivní literaturu, která je zásadní pro rozvoj nástrojové techniky (Czerny, Hanon, Berens). Během metodiky jsou probírány dva směry výuky na cembalo, jejichž cílem je: a) vytvoření předpokladů pro výchovu malých dětí (úplných začátečníků), b) transformace hudebního chápání a přístupu k nástroji již pokročilejších hráčů (klavíristů i varhaníků).

Výsledky učení

Seznámení s historickými prameny zabývajícími se výukou hry na cembalo (zejména traktáty francouzských clavecinistů St. Lamberta, F. Couperina, J. P. Rameaua).

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Traktáty 17. a 18. století, týkající se cembalové hry, s důrazem na tato díla:

Couperin, Francois. L´art de toucher le clavecin. Paříž, 1717.

Rameau, Jean-Philippe. De la mechanique des doigts sur le clavecin. Paříž, 1724.

Bach, Carl Philipp Emanuel. Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen. Berlin, 1753.

Současné školy a další literatura:

AHLGRIMM, Isolde. Manuale der Orgel- und Cembalotechnik: Fingerűbungen und Etűden 1571-1760. English version: Eugene Hartzell. Wien: Doblinger, 1982, 78 s. ISBN 3-900035-71-7.

BOXALL, Maria. Harpsichord method based on 16th- to 18th- century sources. Edition Schott, 2005. ISMN M-2201-0900-3.

DUBAR, Anne. Methode de Clavecin: Premiere Annee, vol.I. Paris: Alphonse Leduc, 1998, 35 s. ISMN M-2316-0928-8.

DUBAR, Anne. Methode de Clavecin: Premiere Annee, vol.II. Paris: Alphonse Leduc, 1998, 69 s. ISMN M-2316-0929-5.

LAIZE, Michel. La basse continue pour petits et grands. Strasbourg: Les Cahiers du Tourdion.

MORAND, Martial. Basse-chiffree, vol. I., II. 2011. Dostupne z: http://jacques.duphly.free.fr

ROSENHART, Kees. The Amsterdam Harpsichord tutor, vol. I. Third ed. Amsterdam: Muziekuitgeverij Saul B. Groen, 1989, 74 s.

ROSENHART, Kees. The Amsterdam Harpsichord tutor, vol. II. Rev ed. Amsterdam: Muziekuitgeverij Saul B. Groen, 1987, 73 s.

SIEGEL, Richard. Apprendre a toucher le clavecin I. Heugel S. A., 2007, 60 s. ISMN M-047-33874-7.

SIEGEL, Richard. Apprendre a toucher le clavecin II. Heugel S. A., 2007, 61 s. ISMN M-047-33876-1.

TRINKEWITZ, Jurgen. Historisches Cembalospiel. Stuttgart: Carus-Verlag, 2009, 469 s. ISBN 978-3-89948-118-1.

LENGELLÉ, Francois, Francois MARMIN, Laure MORABITO a Aline ZYLBERAJCH. 10 ans avec le clavecin. Paris: Ministre Culture, 1996, 102 s. ISBN 2-906460-50-8.

ZIMMER, Catherine. Des Lys Naissants – Méthode pour débutants. éd. Van de Velde. 2002

DLABAČOVÁ, Olga. Teoretické prameny se zaměřením na metodiku hry na cembalo 17. a 18. stoleti. Praha, 2008. Bakalářská. Akademie múzických umění. Vedoucí práce prof. Giedré Lukšaité-Mrazková.

DLABAČOVÁ, Olga. Historické interpretačně-metodické prameny pro cembalo 18. století. Praha, 2010. Diplomová. Akademie múzických umění. Vedoucí práce prof. Giedré Lukšaité-Mrázková.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů