Didaktika/Vyučovatelská praxe cembala 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DVPC1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Giedre MRÁZKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Monika KNOBLOCHOVÁ, Giedre MRÁZKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s historickými prameny zabývajícími se výukou hry na cembalo (zejména traktáty francouzských clavecinistů St. Lamberta, F. Couperina, J. P. Rameaua).

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů.Součástí předmětu je přehled historického přístupu metodiky hry na cembalo, aplikace barokních prvků nejen na technická cvičení 17. a 18. století, ale i na novodobou instruktivní literaturu, která je zásadní pro rozvoj nástrojové techniky (Czerny, Hanon, Berens). Během metodiky jsou probírány dva směry výuky na cembalo, jejichž cílem je: a) vytvoření předpokladů pro výchovu malých dětí (úplných začátečníků), b) transformace hudebního chápání a přístupu k nástroji již pokročilejších hráčů (klavíristů i varhaníků).

Doporučená nebo povinná literatura

Traktáty 17. a 18. století, týkající se cembalové hry, s důrazem na tato díla:

Couperin, Francois. L´art de toucher le clavecin. Paříž, 1717.

Rameau, Jean-Philippe. De la mechanique des doigts sur le clavecin. Paříž, 1724.

Bach, Carl Philipp Emanuel. Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen. Berlin, 1753.

Současné školy a další literatura:

AHLGRIMM, Isolde. Manuale der Orgel- und Cembalotechnik: Fingerűbungen und Etűden 1571-1760. English version: Eugene Hartzell. Wien: Doblinger, 1982, 78 s. ISBN 3-900035-71-7.

BOXALL, Maria. Harpsichord method based on 16th- to 18th- century sources. Edition Schott, 2005. ISMN M-2201-0900-3.

DUBAR, Anne. Methode de Clavecin: Premiere Annee, vol.I. Paris: Alphonse Leduc, 1998, 35 s. ISMN M-2316-0928-8.

DUBAR, Anne. Methode de Clavecin: Premiere Annee, vol.II. Paris: Alphonse Leduc, 1998, 69 s. ISMN M-2316-0929-5.

LAIZE, Michel. La basse continue pour petits et grands. Strasbourg: Les Cahiers du Tourdion.

MORAND, Martial. Basse-chiffree, vol. I., II. 2011. Dostupne z: http://jacques.duphly.free.fr

ROSENHART, Kees. The Amsterdam Harpsichord tutor, vol. I. Third ed. Amsterdam: Muziekuitgeverij Saul B. Groen, 1989, 74 s.

ROSENHART, Kees. The Amsterdam Harpsichord tutor, vol. II. Rev ed. Amsterdam: Muziekuitgeverij Saul B. Groen, 1987, 73 s.

SIEGEL, Richard. Apprendre a toucher le clavecin I. Heugel S. A., 2007, 60 s. ISMN M-047-33874-7.

SIEGEL, Richard. Apprendre a toucher le clavecin II. Heugel S. A., 2007, 61 s. ISMN M-047-33876-1.

TRINKEWITZ, Jurgen. Historisches Cembalospiel. Stuttgart: Carus-Verlag, 2009, 469 s. ISBN 978-3-89948-118-1.

LENGELLÉ, Francois, Francois MARMIN, Laure MORABITO a Aline ZYLBERAJCH. 10 ans avec le clavecin. Paris: Ministre Culture, 1996, 102 s. ISBN 2-906460-50-8.

ZIMMER, Catherine. Des Lys Naissants – Méthode pour débutants. éd. Van de Velde. 2002

DLABAČOVÁ, Olga. Teoretické prameny se zaměřením na metodiku hry na cembalo 17. a 18. stoleti. Praha, 2008. Bakalářská. Akademie múzických umění. Vedoucí práce prof. Giedré Lukšaité-Mrazková.

DLABAČOVÁ, Olga. Historické interpretačně-metodické prameny pro cembalo 18. století. Praha, 2010. Diplomová. Akademie múzických umění. Vedoucí práce prof. Giedré Lukšaité-Mrázková.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů