Didaktika/Vyučovatelská praxe cembala 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DVPC2 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s historickými prameny vyučovatelské metodiky (zejména traktátů francouzských clavecinistů Lamberta, Couperina, Rameaua).

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů.Součástí předmětu je přehled historického přístupu metodiky hry na cembalo, aplikace barokních prvků nejen na technická cvičení 17. a 18. století, ale i na novodobou instruktivní literaturu, která je zásadní pro rozvoj nástrojové techniky (Czerny, Hanon, Berens). Během metodiky jsou probírány dva směry výuky na cembalo, jejichž cílem je: a) vytvoření předpokladů pro výchovu malých dětí (úplných začátečníků), b) transformace hudebního chápání a přístupu k nástroji již pokročilejších hráčů (klavíristů i varhaníků).

Doporučená nebo povinná literatura

Traktáty 17. a 18. století, týkající se cembalové hry, s důrazem na tato díla:

François Couperin, L?art de toucher le clavecin, Paříž 1717

Jean-Philippe Rameau, De la mechanique des doigts sur le clavecin, Paříž 1724

Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen, Berlin 1753

Současné školy a literatura:

Maria Boxall, Harpsichord Method, Londýn 1977

Isolde Ahlgrimm, Manuale der Orgel- und Cembalotechnik (Fingerübungen und Etüden 1571 ? 1760), 1982

Keen Rosenhart, The Amsterdam Harpsichord Tutor, Amsterdam 1977

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů