Didaktika/Vyučovatelská praxe varhan 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DVPV2 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Metodika varhanní hry poskytuje absolventům bakalářského stupně teoretické zázemí pro jejich pedagogické působení. V příbuzných bodech navazuje na metodiku klavírní hry, pak se zabývá aspekty, které vycházejí ze zvláštností varhan, technikou artikulace, technikou přednesu a specifickými problémy.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů. Technika manuálové hry: základní seznámení s nástrojem, rozdíly mezi klavírní a varhanní technikou, hra legato, podkládání a překládání prstů, tichá výměna na jednom tónu, vícenásobná tichá výměna, glissando, glissando palcem, opakované tóny, základní zásady vypracování prstokladů.

Technika pedálové hry: hra špicí a patou, opakované tóny, tichá výměna, glissando, podkládání a překládání nohou, rozložené akordy, dvojitý pedál, hra akordů, pedálové stupnice, spojení pedálu s levou rukou, spojení pedálu s pravou rukou, spojení manuálové a pedálové hry.

Technika artikulace: hra legato, hra legatissimo, hra staccato, hra portato, hra leggiero, artikulace v polyfonii.

Specifické problémy: manuálový přechod, pomocná zařízení - žaluzie - cescendový válec - ostatní ovladače.

Technika výrazu: akcent, druhy akcentů, accelerando, ritardando, ritenuto, romantické agogické vlnění.

Doporučená nebo povinná literatura

Dzemjanová, Emília: Organová škola, Ivan Štefánik 1996

Klinda, Ferdinand: Organová interpretácia, Bratislava 1983

Klinda, Ferdinand: Organ v kultúre dvoch tisícročí, Bratislava 2000

Laukvik, Jon: Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis, Stuttgart 1990

Šlechta, Milan: Metodika varhanní hry, Praha 1989

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů