Generálbas 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104GB7 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pablo Alejandro KORNFELD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pablo Alejandro KORNFELD

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je naučit studenta samostatně realizovat číslované i nečíslované basy hudby 17. a 18. st. vč. polyfonních skladeb a partimenta.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Praktické provedení příslušných skladeb v rámci výukových hodin a koncertů.

Obsah kurzu

Vyšší stupeň dovednosti v realizaci generálbasu, hra partimenta (generálbas bez sólové melodické linie), realizace polyfonně traktovaných generálbasových skladeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Mathesson - Grosse Generalbass-Schule¨

Partimenta od J.S. Bacha, B. Pasquiniho a dalších

Cvičení ve formě fugy od G. F. Haendela

Veškerá generálbasová literatura barokního období

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na přednášce s praktickou výukou.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů