Generálbas 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104GB8 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je naučit studenta samostatně realizovat číslované i nečíslované basy hudby 17. a 18. st. vč. polyfonních skladeb a partimenta.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Praktické provedení příslušných skladeb v rámci výukových hodin a koncertů.

Obsah kurzu

Vyšší stupeň dovednosti v realizaci generálbasu, hra partimenta (generálbas bez sólové melodické linie), realizace polyfonně traktovaných generálbasových skladeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Partimenta od J.S. Bacha, B. Pasquiniho a dalších

Cvičení ve formě fugy od G. F. Haendela

Veškerá generálbasová literatura barokního období

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na přednášce s praktickou výukou.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů