Generálbas 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104GB8 ZK 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je naučit studenta samostatně realizovat číslované i nečíslované basy hudby 17. a 18. st. vč. polyfonních skladeb a partimenta.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Praktické provedení příslušných skladeb v rámci výukových hodin a koncertů.

Obsah kurzu

Vyšší stupeň dovednosti v realizaci generálbasu, hra partimenta (generálbas bez sólové melodické linie), realizace polyfonně traktovaných generálbasových skladeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Partimenta od J.S. Bacha, B. Pasquiniho a dalších

Cvičení ve formě fugy od G. F. Haendela

Veškerá generálbasová literatura barokního období

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na přednášce s praktickou výukou.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů