Generálbas 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104GB8 zkouška 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Vyšší stupeň dovednosti v realizaci generálbasu, hra partimenta (generálbas bez sólové melodické linie), realizace polyfonně traktovaných generálbasových skladeb.

Výsledky učení

Cílem je naučit studenta samostatně realizovat číslované i nečíslované basy hudby 17. a 18. st. vč. polyfonních skladeb a partimenta.

Předpoklady a další požadavky

Praktické provedení příslušných skladeb v rámci výukových hodin a koncertů.

Literatura

Partimenta od J.S. Bacha, B. Pasquiniho a dalších

Cvičení ve formě fugy od G. F. Haendela

Veškerá generálbasová literatura barokního období

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na přednášce s praktickou výukou.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů