Interpretace barokní hudby B 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104IB1B Z 1 1+1/T česky zimní

Garant předmětu

Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, Pablo Alejandro KORNFELD, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Samostatná tvůrčí aplikace historicky doložitelných interpretačních zásad na hudbu 17. a 18. století se zaměřením na využití historických pramenů, a to i při realizaci hudby na moderní (nikoliv dobové) nástroje.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Praktické provedení příslušných skladeb v rámci výukových hodin a kocertů.

Obsah kurzu

Seznámení se základními proudy hudebního myšlení hudby 17. a 18. století, praktická znalost principů artikulace, ornamentiky, rétoriky a dalších složek interpretačního umění.

Doporučená nebo povinná literatura

Veškerý hudební repertoár 17. a 18. století.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů