Hra na klavír 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104KLV0 Z 21 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 504 až 609 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.

Bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích.

Studium základního repertoáru komorní hudby s klavírem.

Absolventský ročník, příprava absolventského koncertu, respektive koncertu s orchestrem. Důraz na velmi samostatnou práci a na přechod od studia k umělecké praxi.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Rámcová osnova.

V.ročník:

Doporučená nebo povinná literatura

Basic Piano literature of the Baroque, Pre-Classical, Viennese Classical, Romantic, Impressionistic and pivotal repertoire of the 20th century (Prokofiev, Debussy, Ravel and others).This fundamental literature is expanded to the required repertoire for various national and international level contests.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělovaný pedagogem hlavního oboru za splnění studijního plánu a zodpovědnou přípravu absolventského koncertu. Hodnocení absolventských koncertů určenými oponenty.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů