Hra na klavír 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104KLV8 ZK 15 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 354 až 429 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.

Bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích.

Zvládnutí základní pedagogcké problematiky.

Studium základního repertoáru komorní hudby s klavírem.

Studium sólového repertoáru nejvyšší obtížnosti, konkurs o absolventský koncert (orchestr, Sál Martinů). Získávání návyků samostatnosti v práci, volba repertoáru absolventských koncertů.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Rámcová osnova.

IV.ročník:

Doporučená nebo povinná literatura

Základní klavírní literatura baroka, předklasicismu, vídeňského klasicismu, romantismu, impresionismu a stěžejního repertoáru 20. století (Prokofjev, Debussy, Ravel a další). Tato základní literatura bývá rozšířena o požadovaný repertoár pro různé klavírní soutěže na národní i mezinárodní úrovni.

Hodnoticí metody a kritéria

Známka z hlavního oboru podle výsledku zkoušky před komisí.

Poznámka

Není.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů