Hra na klavír 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104KLV8 ZK 15 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.

Bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích.

Zvládnutí základní pedagogcké problematiky.

Studium základního repertoáru komorní hudby s klavírem.

Studium sólového repertoáru nejvyšší obtížnosti, konkurs o absolventský koncert (orchestr, Sál Martinů). Získávání návyků samostatnosti v práci, volba repertoáru absolventských koncertů.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Rámcová osnova.

IV.ročník:

Doporučená nebo povinná literatura

Základní klavírní literatura baroka, předklasicismu, vídeňského klasicismu, romantismu, impresionismu a stěžejního repertoáru 20. století (Prokofjev, Debussy, Ravel a další). Tato základní literatura bývá rozšířena o požadovaný repertoár pro různé klavírní soutěže na národní i mezinárodní úrovni.

Hodnoticí metody a kritéria

Známka z hlavního oboru podle výsledku zkoušky před komisí.

Poznámka

Není.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů