Hra na klavír 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104KLV8 zkouška 15 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 354 až 429 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ivan KLÁNSKÝ, František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Kvitoslava BILINSKÁ, Ivo KAHÁNEK, Martin KASÍK, Ivan KLÁNSKÝ, Lukáš KLÁNSKÝ, Boris KRAJNÝ, František MALÝ, Helena WEISER

Obsah

Rámcová osnova.

IV.ročník:

Výsledky učení

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.

Bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích.

Zvládnutí základní pedagogcké problematiky.

Studium základního repertoáru komorní hudby s klavírem.

Studium sólového repertoáru nejvyšší obtížnosti, konkurs o absolventský koncert (orchestr, Sál Martinů). Získávání návyků samostatnosti v práci, volba repertoáru absolventských koncertů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Základní klavírní literatura baroka, předklasicismu, vídeňského klasicismu, romantismu, impresionismu a stěžejního repertoáru 20. století (Prokofjev, Debussy, Ravel a další). Tato základní literatura bývá rozšířena o požadovaný repertoár pro různé klavírní soutěže na národní i mezinárodní úrovni.

Hodnoticí metody a kritéria

Známka z hlavního oboru podle výsledku zkoušky před komisí.

Poznámka

Není.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů