Seminář klavíru 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104SKV7 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

František MALÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se s kolektivem klávesové katedry, poslech teoretických přednášek a vystoupení spolužáků. Schopnost kriticky hodnotit umělecký výkon. Povinnost veřejně vystoupit na semináři. Seminář je jedinou platformou na které se setkávají studenti všech ročníků, vzhledem k tomu, že většina výuky probíhá individuální výukou. Tříbí schopnost verbálně formulovat kritické postřehy a reakce na výkony kolegů.

Forma studia

Kontaktní výuka s praktickou hudební prezentací studenta.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Seminář není v pravém smyslu koncertním podiem, stává se tak jakousi „tvůrčí dílnou“ ověřující praktické schopnosti a úroveň momentální přípravy na koncertní výkon. Mimo seminář hodnotící přímé výkony může probíhat formou poslechového semináře (významné nahrávky minulosti), anebo diskuze u přiležitosti návštěvy zahraničních umělců.

Doporučená nebo povinná literatura

Hudební literatura od baroka po současnost.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na semináři.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů