Vyučovatelská praxe klavíru 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104VPK4 ZK 1 1T česky letní

Garant předmětu

Alena VLASÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Peter TOPERCZER, Alena VLASÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získávání praktických zkušeností v oblasti výuky klavírní hry a tvořivého přístupu k řešení pedagogických problémů při práci s mimořádně nadanými žáky ZUŠ a studenty konzervatoří a hudebních gymnázií.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Vytvoření studijního plánu žáka a jeho systematická výuka. Vedení dokumentace o studiu žáka.

Příprava na semestrální koncert modelů a jeho písemné hodnocení, účast v odborné diskusi.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Aktuální učební osnovy základních uměleckých škol, konzervatoří a hudebních gymnázií.

Notové materiály pro studium probíraných skladeb.

Wolters, K.: Handbuch der Klavier-literatur zu zwei Händen. 4. vydání, Zürich - Mainz 1994.

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování výuky modelů za přítomnosti vedoucího pedagoga. Zkouška.

Poznámka

Nejsou,

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů