Dějiny a literatura nízkých smyčců 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DLNS2 zkouška 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu Dějiny a literatura nízkých smyčců je seznámení s formou a literaturou violoncella a kontrabasu od období baroka až po současnost.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

MĚRKA, Ivan. Violoncello: dějiny, literatura, osobnosti. Ostrava: MONTANEX, 1995. 414 s. ISBN 80-85780-05-4.

PETRÁŠ, Miroslav. Violoncello: pojednání o tónu. V Praze: Akademie múzických umění, 2005. ISBN 80-7331-038-4.

Doporučená literatura:

STRADIVARI, Antonio. Volume 1. 1. vyd. [Koln]: Thöne, 2010. 334 s. ISBN 978-3-00-031644-9.

STRADIVARI, Antonio. Volume 2. 1. vyd. [Koln]: Thöne, 2010. 331 s. ISBN 978-3-00-031644-9.

STRADIVARI, Antonio. Volume 3. 1. vyd. [Koln]: Thöne, 2010. 319 s. ISBN 978-3-00-031644-9.

STRADIVARI, Antonio. Volume 4. 1. vyd. [Koln]: Thöne, 2010. 321 s. ISBN 978-3-00-031644-9.

HUBIČKOVÁ, Libuše, Jan ŠPIDLEN a Přemysl ŠPIDLEN. Špidlenové: čeští mistři houslaři : co nevíte o houslích. Praha: Rodina Špidlenů, 2003. ISBN 80-239-1978-4.

JALOVEC, Karel. Italští houslaři: Italian Violin-Makers. Praha: Orbis, 1952.

JALOVEC, Karel. Encyclopedia of VIOLIN-MAKERS. Paul Hamlyn, London, 1968.

PILAŘ, Vladimír a František ŠRÁMEK. Umění houslařů. 2., upr. vyd. Praha: Panton, 1989.

RÖDIG, Hans. Geigenbau in neuer Sicht. Frankfurt am Main 1962.

SKOKAN, František. Svět houslí. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965.

URIE, Bedřich. Čeští violoncellisté (XVIII.- XX. století). 1. vyd. Praha: Práce, 1946.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, studenti jsou hodnoceni na základě aktivního přístupu a znalostí probírané látky. Ústní zkouška z probírané látky za ZS a LS.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů