Didaktika/Vyučovatelská praxe harfy 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DPHA1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jana BOUŠKOVÁ, Ana BRATELJEVIČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BOUŠKOVÁ, Ana BRATELJEVIČ, Leoš ČEPICKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu Didaktika / Vyučovatelská praxe harfy je seznámení studenta s principy individuálního přístupu při výuky hry na harfu. Předmět připravuje studenta v teoretické a praktické rovině na pedagogickou práci.

Kromě teoretických znalostí a vhodných metodických postupů, se student seznamuje s harfovou metodickou a přednesovou literaturou; rozšiřuje psychologické znalosti a zkušenosti nezbytné jako základ pro vlastní pedagogickou práci.

Vyučovatelská praxe probíhá na ZUŠ Stodůlky, na Konzervatoři v Praze nebo na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy nebo na jiné škole. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

Specifika výuky hry na harfu

Faktory ovlivňující vývoj žáka

Vyučovací postupy a cvičení

Různé harfové školy a uplatnění v praxi

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DOBRODINSKÝ, Bedřich. Problémy harfové hry. Praha: Panton, 1975.

Doporučená literatura:

GRANDJANY, Marcel. A Harpist's View on the Training of Musicians. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 1999, 17(1): 45-46. ISSN 0002-869X.

GRANDJANY, Marcel. The Harpist and His Problems. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 2002, 18(3): 25-28.

McDONALD, Susann and Linda WOOD ROLLO: Harp for today: A Universal Method for the harp, Louisville, Kentucky: MusicWorks, Harp Editions, 2008.

SALZEDO, Carlos. L'étude moderne de la harpe..: Modern study of the harp. New York - Boston: G. Schirmer, c1921.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, diskuse ověřující základní znalosti studenta v oblasti didaktických zásad a metodických postupů výuky na harfu. Student navrhuje vlastní názor na řešení jednotlivých postupu při procesu výuky.

Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi studenti obdrží e-mailem od vyučujícího.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů