Hra na kontrabas 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KONT2 ZK 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na kontrabas 2 je klíčovým studijním předmětem specializace Kontrabas v rámci studijního programu Strunné nástroje. Výuka je zaměřena na další rozvoj technické stránky, tónové kultury, intonace a interpretačních specifik daných hudebních slohů tak, aby studenti obstáli v mezinárodní konkurenci na poli sólistickém, komorním i orchestrálním.

Cílem předmětu Hra na kontrabas 2 je napravovat dílčí technické nedostatky a pokračování v procesu postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost. Neustálá kontrola vytčeného cíle – nácvik intonační preciznosti specifické pro klasicistní interpretaci.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti, talent každého studenta a jeho úroveň, kterou pak představí u postupové zkoušky před komisí.

Stupnice jako metoda rozvoje technických schopností.

Etudy:

SIMANDL, František. Gradus ad parnassum

FLESCH, Carl. Das Skalenesystem

ČERNÝ, František. Technické studie

Díla pro sólový kontrabas:

FRYBA, Hans. Svita ve starém slohu 1. – 6.

RABBATH, François. Skladby pro kontrabas sólo

GAJDOŠ, Miloslav. Capricciosa, Invokace

Sonáty s klavírem: H. Eccles, B. Marcello, G. F. Händel, J. S. Bach, J. B. Loeillet, A. Vivaldi, G. B. Pergolesi, J. A. Birkenstock, J. M. Sperger

Skladby s klavírem:

SIMANDL, František. Cavatine, Ala Siciliana, Nokturno, Fantasie, Divertimento

ČERNÝ, František. Suite, Dumka, Reverie, Chant d’amour, Mazurka, Danse caprice

KUSEVICKIJ, Sergej. 4 kusy

MÍŠEK, Adolf. Koncertní polonéza, Legenda

Virtuózní skladby s klavírem: G. Bottesini: Tarantella a další jeho skladby

Koncerty: V. Pichl., K. Kohout, G. A. Capuzzi, F. A. Hoffmeister, J. M. Sperger, J. Kř. Vaňhal, K. Ditters von Dittersdorf

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v seminářích, přehrávka před pedagogy katedry – 2 etudy, 2 kontrastní části ze sonáty z předklasického nebo klasického období. Celý koncert z jiného období než sonáta (vylosují se 2 kontrastní věty).

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů