Hra na kontrabas 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KONT3 Z 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na kontrabas 3 je klíčovým studijním předmětem specializace Kontrabas v rámci studijního programu Strunné nástroje. Cílem předmětu je posilovat technickou zdatnost studenta a postupně rozvíjet jeho schopnost individuálního hudebního projevu. Student poznává další moderní i historické nástrojové techniky. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby. Tento a následující semestr mají za cíl rozvoj studentových schopností pro interpretaci hudby romantické.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Stupnice – v různých tóninách, především ve vztahu k tóninám repertoáru, na kterém student pracuje

Etudy:

SIMANDL, František. Gradus ad parnassum

FLESCH, Carl. Das Skalenesystem

ČERNÝ, František. Technické studie, 30 Etud – Caprices

STORCH, Josef Emanuel. 32 etud

Díla pro sólový kontrabas:

FRYBA, Hans. Svita ve starém slohu 1. – 6.

RABBATH, François. Skladby pro kontrabas sólo

GAJDOŠ, Miloslav. Capricciosa, Invokace

TELEMANN, Georg Philipp. Sonata solo

GUETTLER, Knut. Variace na téma Greensleeves

TABAKOV, Emil. Motivy

VASKS, Peteris. Bass trip

HAUTA, Teppo Aho. Cadenza

ELLIS, David. Sonata

Sonáty s klavírem:

PROTO, Frank. Sonata 1963

DRAGONETTI, Domenico. Andante a Rondo, Adagio a Rondo

RACHMANINOV, Sergei. Elegy

RAVEL, Maurice. Habanera

ROSSINI, Gioacchino. Une larme

KUCHYŇKY, Vojtěch. Touha

HERTL, František. 4 kusy

GLIERE, Reinhold. 4 kusy

J. S. Bach, A. Vivaldi, G. B. Pergoleso, J. A. Birkenstock, J. M. Sperger, A. Míšek, P. Hindemith

Skladby s klavírem:

SIMANDL, František. Cavatine, Ala Siciliana, Nokturno, Fantasie, Divertimento

ČERNÝ, František. Suite, Dumka, Reverie, Chant d’amour, Mazurka, Danse caprice

KUSEVICKIJ, Sergej. 4 kusy

MÍŠEK, Adolf. Koncertní polonéza, Legenda

PROTO, Frank. Carmen fantasy

DRAGONETTI, Domenico. Andante a Rondo, Adagio a Rondo

RACHMANINOV, Sergei. Elegy

RAVEL, Maurice. Habanera

ROSSINI, Gioacchino. Une larme

KUCHYŇKY, Vojtěch. Touha

HERTL, František. 4 kusy

GLIERE, Reinhold. 4 kusy

Virtuózní skladby s klavírem:

BOTTESINI, Giovanni. Tarantela a další skladby

GLIERE, Reinhold. Tarantella

VALLS, Pedro. Introdukce a Tarantella

Koncerty:

ČERNÝ, František. Koncert č. 4

G. Bottesini: J. Kř. Vaňhal, K. Ditters von Dittersdorf, D. Dragonetti, G. Bottesini, S. Kusevický, Th. Ch. David, J. Françaix

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, účast v Semináři strunných nástrojů v roli interpreta, přehrávka předem zadaných skladeb ve formě zápočtové zkoušky za ZS před komisí pedagogů katedry – Stupnice – 2 durové a 2 mollové (NE stejnojmenné), 2 etudy (jiné než v 1. roč.)

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů