Hra na kontrabas 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KONT4 ZK 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na Kontrabas 4 je klíčovým studijním předmětem specializace Kontrabas v rámci studijního programu Strunné nástroje. Cílem a prioritou předmětu ve čtvrtém semestru je vytvářet profil vlastní osobnosti pomocí skladeb, které disponují možnostmi využití studentovy fantazie. Pedagog vede budoucího umělce k samostatnosti, realizaci vlastních hudebních představ a k obhajobě svých hudebních názorů

Kromě posilování technické zdatnosti studenta a rozvoje schopností individuálního hudebního projevu se studenti seznamují s historií nástrojové techniky. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem ale také veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Stupnice – v různých tóninách, především ve vztahu k tóninám repertoáru, na kterém student pracuje.

Etudy:

SIMANDL, František. Gradus ad parnassum

FLESCH, Carl. Das Skalenesystem

ČERNÝ, František. Technické studie, 30 Etud – Caprices

STORCH, Josef Emanuel. 32 etud

Díla pro sólový kontrabas:

FRYBA, Hans. Svita ve starém slohu 1. – 6.

RABBATH, François. Skladby pro kontrabas sólo

GAJDOŠ, Miloslav. Capricciosa, Invokace

TELEMANN, Georg Philipp. Sonata solo

GUETTLER, Knut. Variace na téma Greensleeves

TABAKOV, Emil. Motivy

VASKS, Peteris. Bass trip

HAUTA, Teppo Aho. Cadenza

ELLIS, David. Sonata

Sonáty s klavírem:

PROTO, Frank. Sonata 1963

DRAGONETTI, Domenico. Andante a Rondo, Adagio a Rondo

RACHMANINOV, Sergei. Elegy

RAVEL, Maurice. Habanera

ROSSINI, Gioacchino. Une larme

KUCHYŇKY, Vojtěch. Touha

HERTL, František. 4 kusy

GLIERE, Reinhold. 4 kusy

J. S. Bach, A. Vivaldi, G. B. Pergoleso, J. A. Birkenstock, J. M. Sperger, A. Míšek, P. Hindemith

Skladby s klavírem:

SIMANDL, František. Cavatine, Ala Siciliana, Nokturno, Fantasie, Divertimento

ČERNÝ, František. Suite, Dumka, Reverie, Chant d’amour, Mazurka, Danse caprice

KUSEVICKIJ, Sergej. 4 kusy

MÍŠEK, Adolf. Koncertní polonéza, Legenda

PROTO, Frank. Carmen fantasy

DRAGONETTI, Domenico. Andante a Rondo, Adagio a Rondo

RACHMANINOV, Sergei. Elegy

RAVEL, Maurice. Habanera

ROSSINI, Gioacchino. Une larme

KUCHYŇKY, Vojtěch. Touha

HERTL, František. 4 kusy

GLIERE, Reinhold. 4 kusy

Virtuózní skladby s klavírem:

BOTTESINI, Giovanni. Tarantela a další skladby

GLIERE, Reinhold. Tarantella

VALLS, Pedro. Introdukce a Tarantella

Koncerty:

ČERNÝ, František. Koncert č. 4

G. Bottesini: J. Kř. Vaňhal, K. Ditters von Dittersdorf, D. Dragonetti, G. Bottesini, S. Kusevický, Th. Ch. David, J. Françaix

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, provedení ročníkového koncertu v rozsahu poloviny recitálu. Zkouška před komisí pedagogů katedry – 2 etudy, virtuózní skladba (Bottesini, Glier, Gajdoš, Rabbath, Hertl apod.), celý koncert.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů