Hra na kontrabas 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KONT5 Z 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci semestru je student vybaven technickou zdatností a interpretační vyspělostí, která podmiňuje zvládnutí náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru a která umožňuje vstup do hudební profese nebo do navazujícího magisterského studia.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na kontrabas 5 je klíčovým studijním předmětem specializace Kontrabas v rámci studijního programu Strunné nástroje. V pátém semestru se veškerá práce se studentem soustředí na absolventský koncert a diplomovou práci. Student se dopracovává technické suverenity a vlastního, originálního, přesvědčivého uměleckého přednesu. Zdokonalovány jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Etudy:

ČERNÝ, František. 30 Etud – Caprices

STORCH, Josef Emanuel. 32 Etud

HERTL, František. Etudy

A. Mengoli

Díla pro sólový kontrabas:

HENZE, Hans Werner. Serenade, s. Biagio 9 Agosto ore 1207

FRANCAIX, Jean. Theme varie

DREW, Lerdal. Zodiac Suite

TEML, Jiří. Sólo

DRAGONETTI, Domenico. The famous solo in e minor, Six Waltzes

Sonáty s klavírem:

SCHUBERT, Franz. Sonata Arpeggione

BRAHMS, Johannes. Sonata op. 38

BEETHOVEN, Ludwig van. op. 69, op. 17

HURNÍK, Ilja. Sonatina

PROTO, Frank. Sonata 1963

J. S. Bach, J. B. Loeillet, A. Vivaldi, G. B. Pergolesi, J. A. Birkenstock, J. M. Sperger, C. Franck, L. Matoušek, Ĺ. Rajter, F. Hertl, N. Sprongl, V. Felix, K. Reiner, T. Kawakami, F. Hertl, V. Montag, A. Míšek, P. Hindemith

Skladby s klavírem:

HERTL, František. 4 kusy

GLIERE, Reinhold. 4 kusy

DESENCLOS, Alfred. Aria a Rondo

PIAZZOLLA, Astor. Kicho

POPELKA, Petr. Arabesky

VALLS, Pedro. Suite Andaluza

BEETHOVEN, Ludwig van. Variace Ein Mädchen oder Weibchen

BEETHOVEN, Ludwig van, FRYBA, Hans. 7 variací na Bei Männern, welche Liebe fühlen

R. Tuláček

Virtuózní skladby s klavírem:

SIMANDL, František. Koncertní etuda, Tarantella op. 73

VIEUXTEMPS, Henri. Tarantella

PAGANINI, Nicolo. Mozes

LÁSKA, Gustav. Perpetual motion

BOTTESINI, Giovanni. Tarantella a další skladby

GLIERE, Reinhold. Tarantella

VALLS, Pedro. Introdukce a Tarantella

Koncerty:

BUCCHI, Valentino. Concerto grottesco

OSBORNE, Thomas. Concerto no. 1

J. Kř. Vaňhal, K. Ditters von Dittersdorf, G. Bottesini, S. Kusevický, Th. Ch. David, J. Françaix, R. R. Bennett, N. Rota: Divertimento, E. Tubin, A. Ameller, H. Röttger, S. B. Poradowski, E. Hlobil, , B. Salles, Lars E. Larsson, F. Hertl

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, přehrávka skladeb zvolených pro bakalářský koncert formou vystoupení na Semináři strunných nástrojů a schopnost obhájit své interpretační názory a řešení v diskuzi se spolužáky a pedagogy.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů