Hra na kontrabas 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KONT6 Z 11 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 254 až 309 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na Kontrabas 6 je klíčovým studijním předmětem specializace Kontrabas v rámci studijního programu Strunné nástroje. V šestém semestru se student dopracovává technické suverenity a vlastního, originálního, přesvědčivého uměleckého přednesu. Student má zafixovanou širokou škálu různých interpretačních přístupů a nástrojových technik, přičemž nadále rozvíjí znalosti a zkušenosti ze specializovaných hudebních oblastí jako např. historicky poučené interpretace staré hudby. Zdokonalovány jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby. Skutečně náročný repertoár student předvede před oponenty na bakalářském koncertě.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Etudy:

SIMANDL, František. Gradus ad parnassum

FLESCH, Carl. Das Skalenesystem

ČERNÝ, František. Technické studie, 30 Etud – Caprices

STORCH, Josef Emanuel. 32 etud

HERTL, František. Etudy

A. Mengoli

Díla pro sólový kontrabas:

TABAKOV, Emil. Motivy

VASKS, Peteris. Bass trip

HAUTA, Teppo Aho. Cadenza

GAJDOŠ, Miloslav. Invokace

ELLIS, David. Sonata

HENZE, Hans Werner. Serenade, S. Biagio: 9 Agosto ore 1207

FRANCAIX, Jean. Theme varie

DREW, Lerdal. Zodiac Suite

TEML, Jiří. Sólo

DRAGONETTI, Domenico. The famous solo in e minor, Six Waltzes

KARPÍŠEK, Tomáš. Suite no. 1 Liturgická

JENTSCH, Walter. Sonata

EINEM, Gottfried von. Sonata Enigmatica

FUKA, Václav. Tři miniatury

Sonáty s klavírem:

SCHUBERT, Franz. Sonata Arpeggione

BRAHMS, Johannes. Sonata op. 38

BEETHOVEN, Ludwig van. op. 69, op. 17

HURNÍK, Ilja. Sonatina

PROTO, Frank. Sonata 1963

J. S. Bach, J. B. Loeillet, A. Vivaldi, G. B. Pergolesi, J. A. Birkenstock, J. M. Sperger, C. Franck, L. Matoušek, Ĺ. Rajter, F. Hertl, N. Sprongl, V. Felix, K. Reiner, T. Kawakami, F. Hertl, V. Montag, A. Míšek, P. Hindemith

Skladby s klavírem:

HERTL, František. 4 kusy

GLIERE, Reinhold. 4 kusy

DESENCLOS, Alfred. Aria a Rondo

PIAZZOLLA, Astor. Kicho

POPELKA, Petr. Arabesky

VALLS, Pedro. Suite Andaluza

BEETHOVEN, Ludwig van. Variace Ein Mädchen oder Weibchen

BEETHOVEN, Ludwig van, FRYBA, Hans. 7 variací na Bei Männern, welche Liebe fühlen

R. Tuláček

Virtuózní skladby s klavírem:

SIMANDL, František. Koncertní etuda, Tarantella op. 73

VIEUXTEMPS, Henri. Tarantella

PAGANINI, Nicolo. Mozes

LÁSKA, Gustav. Perpetual motion

BOTTESINI, Giovanni. Tarantella a další skladby

GLIERE, Reinhold. Tarantella

VALLS, Pedro. Introdukce a Tarantella

Koncerty:

BUCCHI, Valentino. Concerto grottesco

OSBORNE, Thomas. Concerto no. 1

J. Kř. Vaňhal, K. Ditters von Dittersdorf, G. Bottesini, S. Kusevický, Th. Ch. David, J. Françaix, R. R. Bennett, N. Rota: Divertimento, E. Tubin, A. Ameller, H. Röttger, S. B. Poradowski, E. Hlobil, , B. Salles, Lars E. Larsson, F. Hertl

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, účast v Semináři strunných nástrojů v roli interpreta. Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů