Hra na kytaru 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KYTA1 Z 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Petr SAIDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ozren MUTAK, Petr SAIDL, Pavel STEIDL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na kytaru je klíčovým studijním předmětem specializace Kytara v rámci studijního programu Strunné nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu v prvním semestru je napravit dílčí technické a interpretační nedostatky a zahájit proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Stupnice: Dur, moll 2-3 oktávy, stupnice v terciích, sextách, oktávách a decimách, obraty kvintakordů, kadence ve třech polohách

Etudy:

SOR, Fernando. op. 35 (17 – 24)

GIULIANI, Mauro. op. 100

BROUWER, Leo. Estudios Sencillos 1 – 10

KÄPPEL, Hubert. 44 etud

ZELENKA, Milan a Jana OBROVSKÁ. Nové etudy

Přednesové skladby:

barokní suita nebo sonáta: např. J. S. Bach, S. L. Weiss, J. A. Losy, R. de Visée, výběr z cyklů: L. Legnani: Capriccia, J. K. Mertz: Bardenklänge, skladba z 20. nebo 21. století

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, přehrávka předem zadaných skladeb: výběr ze dvou stupnic – 2-3 oktávy, stupnice v terciích, sextách, oktávách a decimách, obraty kvintakordů, kadence ve třech polohách, 2 etudy, jedna část z barokní suity nebo sonáty, jedna skladba z období klasicismu nebo romantismu.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů