Hra na kytaru 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KYTA3 zápočet 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Petr SAIDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anna HRONOVÁ, Ozren MUTAK, Petr SAIDL

Obsah

Cíl výuky:

Hra na kytaru je klíčovým studijním předmětem specializace Kytara v rámci studijního programu Strunné nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu ve třetím semestru je rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost a příprava na ročníkový koncert.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Etudy:

CARCASSI, Matteo. op. 60

CARULLI, Ferdinando. Preludia

GIULIANI, Mauro. op. 111

BROUWER, Leo. Estudios Sencillos 11 – 20

KÄPPEL, Hubert. 44 etud

VILLA-LOBOS, Heitor. etuda č. 1 a č. 12

Přednesové skladby:

skladby z období renesance: J. Dowland, D Bacheler, L. de Narvaez, F. C. da Milano

část barokní suity nebo sonáty: např. J. S. Bach, S. L. Weiss, J. A. Losy

skladby z období klasicismu a romantismu: L. Legnani, F. Sor, M. Giuliani, N. Coste

skladba z 20. nebo 21. století: F. M. Torroba, J. Turina, L. Brouwer, R. Dyens, D. Bogdanovič, J. Obrovská, P. Eben ad.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, přehrávka předem zadaných skladeb, 2 etudy, dvě skladby z období renesance nebo dvě – tři části z barokní suity nebo sonáty, jedna skladba z období klasicismu nebo romantismu.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů