Orchestrální party a sóla violy 5

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105PVI5 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Jan PĚRUŠKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, Jan PĚRUŠKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu partů po stránce smykové, prstokladové, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, roli koncertních mistrů a vedoucích skupin.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Orchestrální party a sóla českého repertoáru.

Doporučená nebo povinná literatura

Partitury a orchestrální party děl barokní, klasické, romantické a moderní epochy, audio a video nahrávky studovaných děl.

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální příprava na hru v komorním a symfonickém orchestru.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů