Hra na altovou flétnu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106AFL2 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Altová flétna je značně používána v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve hře na altovou flétnu u studentů mohou být veliké, je vždy volena individuální cesta výuky. Podle schopností studentů je přidělována studijní literatura. Etudy i přednesy vycházejí mnohdy i z literatury flétnové. Přednesy se orientují i na snadnější skladby určené přímo pro tento nástroj . Také pohled studenta, proč chce na altovou flétnu hrát, je určující pro metodiku předmětu.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Altová flétna je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech. Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na altovou flétnu potřebuje. Studenti jsou rozděleni dle svých schopností . Seznámí se s technikou, jak správně na altovou flétnu hrát. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve hře na altovou flétnu u studentů mohou být veliké, je vždy volena individuální cesta výuky. Právě v individuálním přístupu a v akceptování různých schopností je cesta, jak ty méně zdatné poměrně rychle dostat na dobrou úroveň hry. Podle schopností studentů je přidělována studijní literatura. Etudy i přednesy vycházejí mnohdy i z literatury flétnové. Přednesy se orientují na snadnější skladby určené přímo pro tento nástroj . Také pohled studenta, proč chce na altovou flétnu hrát, je určující pro metodiku předmětu. Ne každý se zajímá o sólovou dráhu hráče na altovou flétnu. Mnozí chtějí hrát na tento nástroj z praktických důvodů , které jsou mnohdy výhodou při konkurzu o místo v orchestru.

Doporučená nebo povinná literatura

Maurice Ravel Dafnis a Chloe

viz. literatura hlavního oboru

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů