Hra na altovou flétnu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106AFL3 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radomír PIVODA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA

Obsah

Altová flétna je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech. Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na altovou flétnu bude potřebovat. Předmět se orientuje na orchestrální literaturu , převážně na sólové party altové flétny. Většina flétnistů volí altovou flétnu právě pro jeho uplatnění v orchestru. Altová flétna je velmi exponována v symfonické, ale i operní tvorbě. Proto je dán v tomto předmětu celý prostor orchestrální literatuře. Pro ty, co se o orchestrální hru nezajímají, je přesto podán výklad k jednotlivým orchestrálním partům, ale je pro ně připravena i výuka sólové literatury, literatury s průvodem klavíru či s jiným komorním uskupením. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve hře na altovou flétnu u studentů mohou být veliké, je vždy volena individuální cesta výuky. Také pohled studenta, proč chce na altovou flétnu hrát, je určující pro metodiku předmětu.

Výsledky učení

Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které bude při hře na altovou flétnu potřebovat. Předmět se orientuje na orchestrální literaturu , převážně na sólové party altové flétny. Je kladen důraz i na sólovou literaturu s klavírem či jiným komorním uskupením. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve hře na altovou flétnu u studentů mohou být veliké, je vždy volena individuální cesta výuky. Také pohled studenta, proč chce na altovou flétnu hrát, je určující pro metodiku předmětu Altová flétna je velmi exponována v symfonické, ale i operní tvorbě. V tomto předmětu jsou procvičovány nejdůležitější sóla nástroje v orchestrální literatuře.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Igor Stravinskij Svěcení jara

viz. literatura hlavního oboru

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů