Hra na anglický roh 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106AR2 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Anglický roh je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve hře na anglický roh u studentů mohou být veliké, je vždy volena individuální cesta výuky. Podle schopností studentů je přidělována studijní literatura. Etudy i přednesy vycházejí mnohdy i z literatury hobojové. Přednesy se orientují i na snadnější skladby určené přímo pro tento nástroj . Také pohled studenta, proč chce na anglický roh hrát, je určující pro metodiku předmětu. Vyučuje se výroba strojků pro anglický roh.. Tyto strojky jsou svou strukturou sice podobné hobojovým, ale technika jejich výroby má svá specifická pravidla.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Anglický roh je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech. Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na anglický roh potřebuje. Studenti jsou rozděleni dle svých schopností . Seznámí se s technikou, jak správně na anglický roh hrát. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve hře na anglický roh u studentů mohou být veliké, je vždy volena individuální cesta výuky. Právě v individuálním přístupu a v akceptování různých schopností je cesta, jak ty slabší poměrně rychle dostat na dobrou úroveň hry. Podle schopností studentů je přidělována studijní literatura. Etudy i přednesy vycházejí mnohdy i z literatury hobojové. Přednesy se orientují na snadnější skladby určené přímo pro tento nástroj . Také pohled studenta, proč chce na anglický roh hrát, je určující pro metodiku předmětu. Mnozí chtějí hrát na tento nástroj z praktických důvodů , které jsou mnohdy výhodou při konkurzu o místo v orchestru. Vyučuje se výroba strojků pro anglický roh. Tyto strojky jsou svou strukturou sice podobné hobojovým, ale technika jejich výroby má svá specifická pravidla.

Doporučená nebo povinná literatura

Orchestrální party České filharmonie

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů