Hra na anglický roh 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106AR3 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jana BROŽKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Obsah

Anglický roh je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech. Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na anglický roh bude potřebovat. Předmět se orientuje na orchestrální literaturu , převážně na sólové party anglického rohu. Většina hobojistů volí anglický roh právě pro jeho uplatnění v orchestru. Anglický roh je velmi exponován v symfonické, ale i operní tvorbě. Proto je dán v tomto předmětu celý prostor orchestrální literatuře. Pro ty, co se o orchestrální hru nezajímají, je přesto podán výklad k jednotlivým orchestrálním partům, ale je pro ně připravena výuka i sólové literatury, literatury s průvodem klavíru či s jiným komorním uskupením. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve hře na anglický roh u studentů mohou být veliké, je vždy volena individuální cesta výuky. Také pohled studenta, proč chce na anglický roh hrát, je určující pro metodiku předmětu.

Výsledky učení

Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na anglický roh bude potřebovat. Předmět se orientuje na orchestrální literaturu , převážně na sólové party anglického rohu. Je kladen důraz i na sólovou literaturu s klavírem či jiným komorním uskupením. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve hře na anglický roh u studentů mohou být veliké, je vždy volena individuální cesta výuky. Také pohled studenta, proč chce na anglický roh hrát, je určující pro metodiku předmětu. Anglický roh je velmi exponován v symfonické, ale i operní tvorbě. V tomto předmětu jsou procvičovány nejdůležitější sóla nástroje v orchestrální literatuře.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Orchestrální party České filharmonie

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů