Hra na druhý nástroj 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DN4 ZK 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Je důležité, aby se studenti seznámili se všemi nástroji, které od nich budou v praxi mnohdy vyžadovány. Ať se budou pohybovat v jakékoliv hudební oblasti, tyto nástroje jsou nepostradatelnými průvodci každého umělce ať již okrajově či jako specializace.

Forma studia

Individuální kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Tento předmět v podstatě završuje to, co se podařilo v předmětu předchozím docílit. Je důležité, prohloubit znalost studenta a jeho dovednosti s nástrojem, který si vybral v tomto oboru. Je možné i rozšířit počet vedlejších nástrojů. Student by si již měl být částečně sám schopen vybrat jak nástroj, který mu vyhovuje, tak literaturu, kterou je pak možno zařadit i na jeho veřejná vystoupení. Samozřejmě i určitou žánrovou specializaci je zde nutno brát na zřetel. To by mělo být hlavním úkolem tohoto předmětu. Literatura je doplněna o některá známá místa orchestrální, v nichž jsou tyto nástroje využívány. V mnoha případech, dle vyspělosti studentů, použijeme již literaturu přednesovou vyšší náročnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura nástroje.

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka. Dosažená úroveň.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů