Hra na druhý nástroj 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DN4 zkouška 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Karel MALIMÁNEK, Vladimír REJLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karel MALIMÁNEK, Lukáš MOŤKA, Vladimír REJLEK, Jan VOBOŘIL, Ondřej VRABEC

Obsah

Tento předmět v podstatě završuje to, co se podařilo v předmětu předchozím docílit. Je důležité, prohloubit znalost studenta a jeho dovednosti s nástrojem, který si vybral v tomto oboru. Je možné i rozšířit počet vedlejších nástrojů. Student by si již měl být částečně sám schopen vybrat jak nástroj, který mu vyhovuje, tak literaturu, kterou je pak možno zařadit i na jeho veřejná vystoupení. Samozřejmě i určitou žánrovou specializaci je zde nutno brát na zřetel. To by mělo být hlavním úkolem tohoto předmětu. Literatura je doplněna o některá známá místa orchestrální, v nichž jsou tyto nástroje využívány. V mnoha případech, dle vyspělosti studentů, použijeme již literaturu přednesovou vyšší náročnosti.

Výsledky učení

Je důležité, aby se studenti seznámili se všemi nástroji, které od nich budou v praxi mnohdy vyžadovány. Ať se budou pohybovat v jakékoliv hudební oblasti, tyto nástroje jsou nepostradatelnými průvodci každého umělce ať již okrajově či jako specializace.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Literatura nástroje.

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka. Dosažená úroveň.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů