Hra na druhý nástroj 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DN4 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Je důležité, aby se studenti seznámili se všemi nástroji, které od nich budou v praxi mnohdy vyžadovány. Ať se budou pohybovat v jakékoliv hudební oblasti, tyto nástroje jsou nepostradatelnými průvodci každého umělce ať již okrajově či jako specializace.

Forma studia

Individuální kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Tento předmět v podstatě završuje to, co se podařilo v předmětu předchozím docílit. Je důležité, prohloubit znalost studenta a jeho dovednosti s nástrojem, který si vybral v tomto oboru. Je možné i rozšířit počet vedlejších nástrojů. Student by si již měl být částečně sám schopen vybrat jak nástroj, který mu vyhovuje, tak literaturu, kterou je pak možno zařadit i na jeho veřejná vystoupení. Samozřejmě i určitou žánrovou specializaci je zde nutno brát na zřetel. To by mělo být hlavním úkolem tohoto předmětu. Literatura je doplněna o některá známá místa orchestrální, v nichž jsou tyto nástroje využívány. V mnoha případech, dle vyspělosti studentů, použijeme již literaturu přednesovou vyšší náročnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura nástroje.

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka. Dosažená úroveň.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů