Hra na flétnu 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FLET0 zápočet 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Radomír PIVODA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA

Obsah

Cíl výuky:

V závěrečném semestru je rekapitulováno celé předchozí studium, během něhož se student stal suverénním a osobitým výkonným umělcem, který si je vědom svých předností i nedostatků. Student je veden k tomu, aby dokázal z pozice pedagoga sebejistě pojmenovat všechny atributy hry na flétnu (principy správné prstové techniky, dechová cvičení, tónovou kulturu, intonaci ad.) a analyzovat je, aby dokázal vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů vystupování sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem. Vrcholí příprava absolventského koncertu a diplomové práce.

Tematické okruhy:

  1. Rekapitulace celého studia
  2. Subjektivní definice vlastních předností i nedostatků
  3. Vysvětlení atributů hry na flétnu z pozice pedagoga
  4. Komplexní příprava na absolventský koncert

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového hráče.

Provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Koncerty:

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert G dur, Koncert D dur, Koncert pro flétnu a harfu C dur

BACH, Carl Philipp Emanuel. Koncert d moll

QUANTZ, Johann Joachim. Koncert G dur

BENDA, František. Koncert e moll

RICHTER, František Xaver. Koncert D dur

STAMITZ, Carl. Koncert G dur, Koncert D dur

MYSLIVEČEK, Josef. Koncert D dur

HAYDN, Michael. Koncert D dur

BLODEK, Vilém. Koncert D dur

REINECKE, Carl. Koncert

IBERT, Jacques. Koncert

NIELSEN, Carl. Koncert

RIVIER, Jean. Koncert

FELD, Jindřich. Koncert

JOLIVET, André. Koncert

CHAČATURJAN, Aram. Koncert

Sonáty:

BLAVET, Michel. sonáty

BACH, Johann Sebastian. sonáty, Partita pro flétnu sólo

BACH, Carl Philipp Emanuel. Sonáta pro flétnu sólo, sonáty

HÄNDEL, Georg Friedrich. sonáty

BEETHOVEN, Ludwig van. Sonáta

PROKOFJEV, Sergej. Sonáta

HINDEMITH, Paul. Sonáta

POULENC, Francis. Sonáta

DUTILLEUX, Henri. Sonatina

MILHAUD, Darius. Sonatina

MARTINŮ. Bohuslav. Sonáta

FELD, Jindřich. Sonáta

SCHULHOFF, Erwin. Sonáta

LIEBERMANN, Lowell. Sonáta

Ostatní:

TELEMANN, Georg Philipp. 12 fantazií

SCHUBERT, Franz. Introdukce a variace

DOPPLER, Franz. Uherská fantazie

HONEGGER, Arthur. Dans de la Chevre

IBERT, Jacques. Piece

BOZZA, Eugène. Agrestide, Image

RIVIER, Jean. Oiseaux tendres

VARÉSE, Edgar. Density 21.5

CASELLA, Alfredo. Siciliane et Burlesque

ROUSSEL, Albert. Joueurs de Flute

ENESCU, George. Cantabile e presto

FRANÇAIX, Jean. Divertimento

JOLIVET, André. Cinq Incantations, Chant de Linos

TOMASI, Henri. Sonatine por Flute seul

HINDEMITH, Paul. Acht Stücke für Flöte allein

FELD, Jindřich. Quatre Pieces

MARTIN, Frank. Ballade

MESSIAEN, Olivier. Le Merle Noir

NOVÁK, Jan. Preludio e fuga in Do

DEBUSSY, Claude. Syrinx

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Hlavně s ohledem na repertoár absolventského koncertu studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů