Hra na flétnu 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FLET7 zápočet 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V tomto předmětu je navazováno na znalosti a dovednosti, které student získal v předchozím bakalářském studiu – je vybaven velmi dobrou prstovou technikou, intonací, rytmickým cítěním, kvalitní dechovou a tónovou kulturou, a hlavně se u něj projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejen o talent, ale také o znalosti. Talent je uchopen jako ojedinělý, a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů studenta s názory pedagogů na interpretaci. Součástí výuky je intenzivní příprava na pódiové vystupování, psychologie pódiového výstupu a průprava hry zpaměti. Repertoár se orientuje jednak na skladby, které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné, jednak na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici.

Tematické okruhy:

  1. Identifikace vlastního uměleckého profilu studenta, a dle toho volba jeho osobního kmenového repertoáru
  2. Otázka osobnosti, seberealizace, jedinečnosti a suverenity každého studenta
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Specifika účasti na konkurzech a soutěžích, studium soutěžního a koncertního repertoáru

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Koncerty:

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert G dur, Koncert D dur, Koncert pro flétnu a harfu C dur

BACH, Carl Philipp Emanuel. Koncert d moll

QUANTZ, Johann Joachim. Koncert G dur

BENDA, František. Koncert e moll

RICHTER, František Xaver. Koncert D dur

STAMITZ, Carl. Koncert G dur, Koncert D dur

MYSLIVEČEK, Josef. Koncert D dur

HAYDN, Michael. Koncert D dur

BLODEK, Vilém. Koncert D dur

REINECKE, Carl. Koncert

IBERT, Jacques. Koncert

NIELSEN, Carl. Koncert

RIVIER, Jean. Koncert

FELD, Jindřich. Koncert

JOLIVET, André. Koncert

CHAČATURJAN, Aram. Koncert

Sonáty:

BLAVET, Michel. sonáty

BACH, Johann Sebastian. sonáty, Partita pro flétnu sólo

BACH, Carl Philipp Emanuel. Sonáta pro flétnu sólo, sonáty

HÄNDEL, Georg Friedrich. sonáty

BEETHOVEN, Ludwig van. Sonáta

PROKOFJEV, Sergej. Sonáta

HINDEMITH, Paul. Sonáta

POULENC, Francis. Sonáta

DUTILLEUX, Henri. Sonatina

MILHAUD, Darius. Sonatina

MARTINŮ. Bohuslav. Sonáta

FELD, Jindřich. Sonáta

SCHULHOFF, Erwin. Sonáta

LIEBERMANN, Lowell. Sonáta

Ostatní:

TELEMANN, Georg Philipp. 12 fantazií

SCHUBERT, Franz. Introdukce a variace

DOPPLER, Franz. Uherská fantazie

HONEGGER, Arthur. Dans de la Chevre

IBERT, Jacques. Piece

BOZZA, Eugène. Agrestide, Image

RIVIER, Jean. Oiseaux tendres

VARÉSE, Edgar. Density 21.5

CASELLA, Alfredo. Siciliane et Burlesque

ROUSSEL, Albert. Joueurs de Flute

ENESCU, George. Cantabile e presto

FRANÇAIX, Jean. Divertimento

JOLIVET, André. Cinq Incantations, Chant de Linos

TOMASI, Henri. Sonatine por Flute seul

HINDEMITH, Paul. Acht Stücke für Flöte allein

FELD, Jindřich. Quatre Pieces

MARTIN, Frank. Ballade

MESSIAEN, Olivier. Le Merle Noir

NOVÁK, Jan. Preludio e fuga in Do

DEBUSSY, Claude. Syrinx

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Rovněž s ohledem na chystaný ročníkový koncert a magisterský koncert v dalším ročníku.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů