Hra na flétnu 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FLET8 zkouška 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V tomto semestru přistupuje pedagog ke studentovi jako k výrazné hudební osobnosti, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Vlastní tvůrčí činnost studenta, precizně zvládnutou prstovou techniku, kvalitní tón a intonaci posouvá stále výše se snahou dosáhnout dokonalého provedení co největšího počtu skladeb, a to především z repertoáru mezinárodních soutěží. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Jiní, kteří nesdílejí toto zaměření, jsou přesto vedeni k poznání některých z těchto moderních postupů jako např. multifonika, cirkulační dech, frulato apod. Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické a interpretační stránce co možná nejnáročněji. V souvislosti s volbou repertoáru je také často vybíráno zajímavé téma diplomové práce, které by erudovaně doplnilo a rozvinulo dosavadní vědomosti o daném oboru.

Tematické okruhy:

  1. Maximální rozvíjení a posílení předností studenta především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti
  2. Hledání nových výkladů moderního kompozičního jazyka v souvislosti s moderními technikami hry na hudební nástroje
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Studium soutěžního a koncertního repertoáru
  5. Volba tématu diplomové práce

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Koncerty:

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert G dur, Koncert D dur, Koncert pro flétnu a harfu C dur

BACH, Carl Philipp Emanuel. Koncert d moll

QUANTZ, Johann Joachim. Koncert G dur

BENDA, František. Koncert e moll

RICHTER, František Xaver. Koncert D dur

STAMITZ, Carl. Koncert G dur, Koncert D dur

MYSLIVEČEK, Josef. Koncert D dur

HAYDN, Michael. Koncert D dur

BLODEK, Vilém. Koncert D dur

REINECKE, Carl. Koncert

IBERT, Jacques. Koncert

NIELSEN, Carl. Koncert

RIVIER, Jean. Koncert

FELD, Jindřich. Koncert

JOLIVET, André. Koncert

CHAČATURJAN, Aram. Koncert

Sonáty:

BLAVET, Michel. sonáty

BACH, Johann Sebastian. sonáty, Partita pro flétnu sólo

BACH, Carl Philipp Emanuel. Sonáta pro flétnu sólo, sonáty

HÄNDEL, Georg Friedrich. sonáty

BEETHOVEN, Ludwig van. Sonáta

PROKOFJEV, Sergej. Sonáta

HINDEMITH, Paul. Sonáta

POULENC, Francis. Sonáta

DUTILLEUX, Henri. Sonatina

MILHAUD, Darius. Sonatina

MARTINŮ. Bohuslav. Sonáta

FELD, Jindřich. Sonáta

SCHULHOFF, Erwin. Sonáta

LIEBERMANN, Lowell. Sonáta

Ostatní:

TELEMANN, Georg Philipp. 12 fantazií

SCHUBERT, Franz. Introdukce a variace

DOPPLER, Franz. Uherská fantazie

HONEGGER, Arthur. Dans de la Chevre

IBERT, Jacques. Piece

BOZZA, Eugène. Agrestide, Image

RIVIER, Jean. Oiseaux tendres

VARÉSE, Edgar. Density 21.5

CASELLA, Alfredo. Siciliane et Burlesque

ROUSSEL, Albert. Joueurs de Flute

ENESCU, George. Cantabile e presto

FRANÇAIX, Jean. Divertimento

JOLIVET, André. Cinq Incantations, Chant de Linos

TOMASI, Henri. Sonatine por Flute seul

HINDEMITH, Paul. Acht Stücke für Flöte allein

FELD, Jindřich. Quatre Pieces

MARTIN, Frank. Ballade

MESSIAEN, Olivier. Le Merle Noir

NOVÁK, Jan. Preludio e fuga in Do

DEBUSSY, Claude. Syrinx

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Rovněž s ohledem na chystaný ročníkový koncert a magisterský koncert v dalším ročníku.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: aktivní účast na cvičeních, provedení vybraných přednesových skladeb před zkušební komisí, docházka minimálně 80 %. Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů