Hra na klarinet 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KLR8 zkouška 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vlastimil MAREŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan MACH, Vlastimil MAREŠ, Irvin VENYŠ

Obsah

Cíl výuky:

V tomto semestru přistupuje pedagog ke studentovi jako k výrazné hudební osobnosti, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Vlastní tvůrčí činnost studenta, precizně zvládnutou prstovou techniku, kvalitní tón a intonaci posouvá stále výše se snahou dosáhnout dokonalého provedení co největšího počtu skladeb, a to především z repertoáru mezinárodních soutěží. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Jiní, kteří nesdílejí toto zaměření, jsou přesto vedeni k poznání některých z těchto moderních postupů jako např. multifonika, cirkulační dech, frulato apod. Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické a interpretační stránce co možná nejnáročněji. V souvislosti s volbou repertoáru je také často vybíráno zajímavé téma diplomové práce, které by erudovaně doplnilo a rozvinulo dosavadní vědomosti o daném oboru.

Tematické okruhy:

  1. Maximální rozvíjení a posílení předností studenta především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti
  2. Hledání nových výkladů moderního kompozičního jazyka v souvislosti s moderními technikami hry na hudební nástroje
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Studium soutěžního a koncertního repertoáru
  5. Volba tématu diplomové práce

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

BAERMANN, Carl. Täglische Studien für Klarinette

BOZZA, Eugéne. 12 Studies for Clarinet, 14 Etudes De Mécanisme

CAVALLINI, Ernesto. 30 Caprices

DELÉCLUSE, Ulysse / BACH, Johann Sebastian. 6 sonát a partit pro housle v úpravě pro klarinet, 6 suit pro violoncello v úpravě pro klarinet

ETLÍK, Milan. Klarinetové etudy

GABUCCI, Agostino. 10 moderních etud

GIAMPIERI, Alamiro / PAGANINI, Nicollò. 14 Caprices

HLAVÁČ, Jiří. 10 virtuózních etud pro klarinet

JEANJEAN, Paul. Etudes Progressives et Mélodiques, Etudes Modernes

JETTEL, Rudolf. Zehn Etuden

KLOSÉ, Hyacinthe. Quatorze Etudes

KRATOCHVÍL, Jiří. 66 etud pro klarinet

KROEPSCH, Fritz. Studies

LANCELOT, Jacques. 21 Etudes

LEFÉVRE, Jean-Xavier. 60 Esercizi

MÜLLER, Ivan. 25 etud pro klarinet

ROSE, Cyrille. 40 Studies for Clarinet, 32 Etudes for Clarinet

STARK, Robert. 24 virtuózních etud

UHL, Alfred. 48 Etudes

WIEDEMANN, Ludwig. Klarinetové studie

ZÍTEK, František. Moderní etudy pro klarinet

ŽEBERA, Václav. Virtuózní studie pro klarinet

Skladby pro sólový klarinet:

DELÉCLUSE, Ulysse / BACH, Johann Sebastian. 6 sonát a partit pro housle v úpravě pro klarinet, 6 suit pro violoncello v úpravě pro klarinet

BERIO, Luciano. Lied, Sequenza IXa

BOULEZ, Pierre. Domaines

BUCCHI, Valentino. Concerto per Clarinetto solo 8‘

DONATONI, Franco. Clair 8‘

DENISOV, Edison. Sonáta pro klarinet sólo 8‘

DONIZETTI, Gaetano. Studio Primo per Clarinetto 7’

GRGIN, Ante. Capriccio No. 1 5’

HUSA, Karel. Tři studie pro klarinet sólo 8’

KOVÁCS, Béla. Hommages for Clarinet solo

MANTOVANI, Bruno. Bug for Clarinet solo 8‘

MATOUŠEK, Lukáš. Sólo pro klarinet 5’

MESSIAEN, Olivier. Abime des oiseaux 9‘

PENDERECKI, Krzysztof. Prelude for Clarinet 3’

STOCKHAUSEN, Karlheinz. In Freundschaft für Klarinette solo

STRAVINSKIJ, Igor. Tři kusy pro klarinet sólo 7’

SUTERMEISTER, Heinrich. Capriccio pro sólový klarinet 6‘

ŠESTÁK, Zdeněk. Musica tripartita pro klarinet sólo 8‘

TICHÝ, Vladimír. Sonatina pro sólový klarinet 8‘

WIDMANN, Jörg. Fantasie für Klarinette 8’

Skladby pro klarinet a klavír:

ARNOLD, Malcolm. Sonatina for Clarinet and Piano 10’

BAX, Arnold. Sonata for Clarinet and Piano 15‘

BASSI, Luigi. Fantasia da concerto Rigoletto 12’

BERG, Alban. Vier Stücke für Klarinette und Klavier 9‘

BUSONI, Ferruccio. Concertino Op. 48 8‘

BERNSTEIN, Leonard. Sonata for Clarinet and Piano 10’

BOZZA, Eugène. Aria 4’

BRAHMS, Johannes. Sonate für Klavier und Klarinette Nr.1 in f moll op. 120 20’, Sonate für Klavier und Klarinette Nr. 2 in Es dur op. 120 22’

COPLAND, Aaron. Sonata for Clarinet and Piano

DEBUSSY, Claude. Petite pièce pour Clarinette et Piano 3’, Première Rhapsodie 8’

DEVIENNE, François. Clarinet Sonatas

FRANÇAIX, Jean. Téma s variacemi 8‘

GADE, Niels. Fantasiestücke for Clarinet and Piano op.4

GAUBERT, Philippe. Fantaisie for Clarinet and Piano 8‘

GEMROT, Jiří. Rapsodie pro klarinet a klavír 12‘

HINDEMITH, Paul. Clarinet Sonata 20‘

HONEGGER, Arthur. Sonatina

HORKÁ, Kateřina. Dodeka i do kila pro klarinet a klavír 8‘

HOROVITZ, Joseph. Clarinet Sonatina 14‘

CHAUSSON, Ernest. Andante et Allegro

IŠTVAN, Miloslav. Sonáta pro klarinet a klavír 15’

KALABIS, Viktor. Sonáta pro klarinet a klavír op. 30 23’, Suita pro klarinet a klavír op. 55 8’

KOVÁCS, Béla. Ich begrüsse Sie, Herr Johann Strauss! 4’

LOVREGLIO, Donato. Fantasia di Concerto su motivi de La Traviata di G. Verdi

LUTOSLAWSKI, Witold. Taneční preludia

MARTINŮ, Bohuslav. Sonatina pro klarinet a klavír 12’

MESSAGER, André. Solo de Concours 7’

MILHAUD, Darius. Scaramouche op. 165d 10’, Duo Concertant pro klarinet a klavír 8’

MOZART, Wolfgang Amadeus. No, che non sei capace KV 419 (arr. A. N. Tarkmann) 5’, Schon lacht der holde Frühling KV 580 (arr. A. N. Tarkmann) 8’

PÁLENÍČEK, Josef. Partita piccola per Clarinetto e Pianoforte 9’

PAVLOREK, Aleš. ClarinoPré 12’

PENDERECKI, Krzysztof. Tři miniatury pro klarinet a klavír

PIERNÉ, Gabriel. Canzonetta op. 19 5’

POULENC, Francis. Sonate pour Clarinette et Piano 15’

RABAUD, Henri. Solo de Concours 7’

REGER, Max. Sonáta pro klarinet a klavír č. 1 As dur 20’, Sonáta pro klarinet a klavír č. 2 fis moll, Sonáta pro klarinet a klavír č. 3 op. 107

ROSSINI, Gioacchino. Introduzione, tema e variazioni 12’

SAINT-SAËNS, Camille. Sonate pour Clarinette et Piano op. 167 25’

BALDEYROU, Nicolas. / SARASATE, Pablo de. Carmen Fantasy

SCHUMANN, Robert. Romance op. 94 14’, Fantasiestücke op. 73 12’

SKOUMAL, Adam. Variace na cikánskou melodii 8‘

SLABIHOUDEK, Jiří. Pour e(M) for Clarinet and Piano 5’

TEML, Jiří. Komorní hudba pro klarinet a klavír 10‘

WIDOR, Charles-Marie. Introduction et rondo 8’

WEBER, Carl Maria von. Grand Duo Concertant in Es dur op. 48 20’

WEINBERG, Mieczysław. Sonata for Clarinet and Piano op. 28

Skladby pro klarinet a orchestr:

BASSI, Luigi. Fantasia da concerto Rigoletto 12’

BRUCH, Max. Konzert für Klarinette, Bratsche und Orchester op. 88 20’

BUSONI, Ferruccio. Concertino per Clarinetto e Piccola Orchestra op. 48 11´

COPLAND, Aaron. Concerto for Clarinet and String Orchestra, with Harp and Piano 20’

CRUSELL, Bernhard. Clarinet Concerto No. 2 in f moll op. 5 26’

DEBUSSY, Claude. Première Rhapsodie pour Clarinette et Orchestre 8’

FRANÇAIX, Jean. Tema con Variazioni per Clarinetto e Orchestra 10’, Koncert pro klarinet

KOŽELUH, Leopold. Klarinetový koncert č. 1 Es dur 20´

RIMSKIJ-KORSAKOV, Nikolaj. Koncert pro klarinet a dechový orchestr

KRAMÁŘ, František Vincenc. Koncert pro klarinet a orchestr Es dur op. 36 20’, Koncert pro dva klarinety Es dur op. 35 18’, Koncert pro dva klarinety a orchestr Es dur op. 91 24’

KUBÍN, Rudolf. Koncert pro klarinet a orchestr

KUKAL, Ondřej. Clarinettino op. 11

MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Felix. Konzertstücke für Klarinette, Bassetthorn und Orchester op. 113 a 114 17’

MILHAUD, Darius. Scaramouche op. 165d 10’

MOZART, Wolfgang Amadeus. Konzert für Klarinette und Orchester A dur KV 622 30’, No, che non sei capace KV 419 (arr. A. N. Tarkmann) 5’, Schon lacht der holde Frühling KV 580 (arr. A. N. Tarkmann) 8’, Parto, parto, ma tu ben mio

NIELSEN, Carl. Concerto for Clarinet and Orchestra op. 57 24’

REJCHA, Antonín. Kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto B dur op. 89 27’

ROSSINI, Gioacchino. Introduzione, tema e variazioni per Clarinetto e Orchestra 10’

SPOHR, Louis. Klarinettenkonzert Nr. 1 in c moll op. 26 20’, Konzerte für Klarinette Nr. 2 in Es dur op. 57, Konzert für Klarinette Nr. 3 in f moll WoO 19, Klarinettenkonzert Nr. 4 in e moll WoO 20 27´

STAMIC, Jan Václav. Koncert pro klarinet a orchestr B dur 16’

STAMIC, Karel. Koncert pro klarinet a orchestr Es dur „Darmstädter“ 20’, Koncert pro klarinet a orchestr No. 3 in B dur 15’, Koncert pro klarinet, housle a orchestr 12’

STRAVINSKIJ, Igor. Ebony Concerto 11‘

TEML, Jiří. Concerto doppio

VERESS, Sándor. Clarinet Concerto 20´

WEBER, Carl Maria von. Concertino in Es dur op. 26 10’, Klarinettenquintett B dur, op. 34 25’, Klarinettenkonzert Nr. 1 in f moll op. 73 20’, Klarinettenkonzert Nr. 2 in Es dur op. 74 20’

Klarinet se smyčcovým kvartetem:

BRAHMS, Johannes. Kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto h moll op. 115 (35 min)

MOZART, Wolfgang Amadeus. Kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto A dur K. 581 (31 min)

REJCHA, Antonín. Kvintet B dur pro klarinet a smyčcové kvarteto op. 89 (27 min)

REGER, Max. Kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto A dur op. 146 (34 min)

WEBER, Carl Maria von. Kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto op. 34 (25 min)

Komorní hudba (klarinet, housle, violoncello a klavír):

MESSIAEN, Olivier. Kvartet pro konec času pro housle, klarinet, violoncello a klavír (60 min.)

Trio (klarinet, housle, klavír):

BARTÓK, Béla. Kontrasty

BAUSSNERN, Waldemar von. Serenáda pro housle, klarinet a klavír

HUSA, Karel. Sonata à Tre

CHAČATURJAN, Aram. Trio pro klarinet, housle a klavír

MILHAUD, Darius. Suite

STRAVINSKIJ, Igor. Suita „Příběh vojáka“

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. 5 kusů

Trio (klarinet, viola, klavír):

BRUCH, Max. Osm kusů pro klarinet, violu a klavír (18 min)

FRANÇAIX, Jean. Trio pro klarinet, violu a klavír (20 min.)

MOZART, Wolfgang Amadeus. Kegelstatt Trio Es dur K. 498 (20 min.)

SCHUMANN, Robert. Märchenerzählungen op. 132 (15 min.)

Trio (klarinet, violoncello, klavír):

BEETHOVEN, Ludwig van. Trio B dur pro klarinet, violoncello a klavír op. 11 23‘

BRAHMS, Johannes. Trio pro klarinet, violoncello a klavír a moll op. 114 25‘

ZEMLINSKY, Alexander von. Trio pro klarinet, violoncello a klavír op. 3 28‘

D'INDY, Vincent. Trio pro klavír, klarinet a violoncello op. 29 17‘

BRUCH, Max. Osm kusů pro klavír, violoncello a klarinet op. 83 25‘

GLINKA, Michail Ivanovič. Patetické trio d moll pro klarinet, klavír a violoncello 17‘

HINDEMITH, Paul. Ludus minor pro klarinet a violoncello 9‘

Dechové trio (hoboj, klarinet, fagot):

MOZART, Wolfgang Amadeus. Divertimenta č. 1-5

KRAMÁŘ, František Vincenc. Trio F dur

MARTINŮ, Bohuslav. Čtyři madrigaly

IBERT, Jacques. Cinq Pieces en Trio

SCHULHOFF, Erwin. Divertissement

TANSMAN, Alexandre. Suite pour Trio d’Anches

Trio (klarinet, zpěv a klavír):

MOZART, Wolfgang Amadeus. Non piu di fiori KV 621, La clemenza di Tito pro soprán, basetový roh a orchestr (klavír) 7‘, Parto, parto KV 621, La clemenza di Tito pro soprán, basetový klarinet in B a orchestr (klavír) 6‘

SCHUBERT, Franz. Der Hirt auf dem Felsen (Pastýř na skále) D. 965 (op. posth. 129) pro soprán, klarinet a klavír 9‘, ʺRomance“ Die Verschworenen pro soprán, klarinet a klavír 3‘

SPOHR, Louis. Sechs Deutsche Lieder (Šest německých písní) pro soprán, klarinet a klavír 24‘

MEYERBEER, Giacomo. Hirtenlied pro soprán, klarinet a klavír 6‘

BRAHMS, Johannes. Zwei Gesänge op. 91 pro mezzosoprán, klarinet a klavír 12‘

WILLIAMS, Ralph Vaughan. Three vocalises pro soprán a klarinet 5‘

AHN, Jung-Jun. Ari Arirang pro soprán, klarinet a klavír 5‘

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Rovněž s ohledem na chystaný ročníkový koncert a magisterský koncert v dalším ročníku.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: aktivní účast na cvičeních, provedení vybraných přednesových skladeb před zkušební komisí, docházka minimálně 80 %. Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů