Orchestrální party a sóla flétny 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PFL2 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Mario MESANY, Radomír PIVODA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla pro flétnu bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava flétnových partů především po stránce technické a výrazové, rozvržení nádechů atd. a rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

AUBER, Daniel. Němá z Portici

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie

DONIZETTI, Gaetano. Dcera pluku, Lucia di Lammermoor

FIBICH, Zdeněk. V podvečer

MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Felix. Symfonie – výběr, Sen noci Svatojánské

MEYERBEER, Giacomo. Hugenoti

ROSSINI, Gioacchino. Vilém Tell, Lazebník sevilský

SCHUMANN, Robert. Symfonie – výběr

SMETANA, Bedřich. Má Vlast

WEBER, Carl Maria von. Opery Preziosa, Oberon, Čarostřelec, Vyzvání k tanci

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 2.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na konzultacích a přehrávka předem zadaných skladeb.

Docházka minimálně 90 %.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů