Orchestrální party a sóla flétny 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PFL5 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vybaví studenta vědomostmi o literatuře v oblasti orchestrální hry a prakticky procvičí nejdůležitější sóla ,se kterými se může orchestrální hráč v praxi setkat. Ve všech předmětech se postupně objeví všichni skladatelé a jejich významná sóla pro flétnu v orchestrálním světě. Pracuje se s orchestrálními studiemi tuzemských i zahraničních edicí a se specializovanými party orchestrů České republiky (ČF, FOK, SOČR, ND).

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenta vědomostmi o literatuře v oblasti orchestrální hry a prakticky procvičí nejdůležitější sóla, se kterými se může orchestrální hráč v praxi setkat. V tomto předmětu se procvičují orchestrální party světové symfonické a operní tvorby - Šostakovič, Prokofjev. Rachmaninov, Bartók, Debussy, Elgar. Orchestrální svět těchto ruských skladatelů je velmi specifický. Klade nesmírné nároky na hráčovu prstovou techniku, rytmus i souhru. Předmět v praktických ukázkách projde výběrem z děl těchto skladatelů . V předmětu je vysvětleno, v čem je orchestrální hra specifická, jaké klade nároky na hráče. Vyučuje se princip intonace s různými nástroji. Předmět objasňuje principy ladění s fagotem, klarinetem, hobojem či jinými. Barevná intonace, jakési barevné doladění je také důležitou stránkou hry v orchestru. Dynamika hry v orchestru má také jiné zákonitosti, např. sóla je nutné hrát přece jen o dynamiku silněji ,než je psáno atd. Je pojmenován a prakticky procvičován i rozdíl v orchestrálním hraní v operním a symfonickém orchestru. V předmětu jsou uváděny i zvukové ukázky různých interpretací jedné skladby. Pojetí stejného dirigenta s různými orchestry, či stejného orchestru s různými dirigenty.

Doporučená nebo povinná literatura

Základní symfonický repertoár hudby 20. století I.

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů