Orchestrální party a sóla flétny 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PFL6 zkouška 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla pro flétnu bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava flétnových partů především po stránce technické a výrazové, rozvržení nádechů atd. a rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Výsledky učení:

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

JANÁČEK, Leoš. Šumařovo dítě

NOVÁK, Vítězslav. V Tatrách, Toman a lesní panna, De profundis

PROKOFJEV, Sergej. Romeo a Julie

RACHMANINOV, Sergej. Symfonie – výběr, klavírní koncerty

STRAVINSKIJ, Igor. Svěcení jara, Petruška, Pulcinella, Žalmová symfonie, Slavík

STRAUSS, Richard. Enšpíglova šibalství, Tak pravil Zarathustra, Macbeth

SUK, Josef. Pohádka

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Symfonie č. 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 6.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: docházka 90 %, aktivní účast na interních přehrávkách, účinkování v AKS. Přehrávka vybraných orchestrálních partů před komisí katedry.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů