Hra na pozoun 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106POZ7 Z 14 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 332 až 402 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Soudobá česká a světová literatura pro sólový pozoun.

2.Seznámení se s psychologií sólového vystoupení na pódiu.

3.Studium soutěžního a konkurzního repertoáru.

4.Otázky koncentrace na výkon a studium relaxačních technik.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Nyní by se hra na pozoun měl intenzivně soustředit také na oblast psychiky jak v sólovém vystoupení tak v oblasti orchestrálního působení od komorních ansámblů po velký symfonický orchestr. Cílem je posílení sebedůvěry a suverenity při pódiovém vystupování. Zaměříme se také na specifičnost účasti na konkurzech a soutěžích. Řešení problematiky nejen maximální koncentrace, ale také především maximální relaxace a důkladné seznámení se s relaxačními technikami například z jógy - meditace, kontemplace apod. Volba studované přednesové literatury by měla být poplatná především české virtuózní literatuře vhodně doplněná ekvivalentní literaturou světovou.

Doporučená nebo povinná literatura

J.Matěj:Sonáta

Koncert

J.Filas:Sonáta

Koncert

H.Tomasi:Koncert

L.M.Lecron:Autohypnóza

A. van Lysebeth:Jóga

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů