Hra na pozoun 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106POZ9 Z 17 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Studium skladeb určených pro vlastní absolutorium.

2.Snaha o premiérové uvedení české nebo světové kompozice v závěrečném absolventském koncertu.

3.Dramaturgická otázka zařazení klíčových skladeb do celkového programu.

4.Zájem o historii pozounu; výběr zajímavého a ještě nezpracovaného tématu pro absolventskou písemnou práci.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět se zaměřuje na závěr celého studia na vysoké škole. Zde vrcholí snaha o vlastní prezentaci v tom nejpříhodnějším světle v souvislostech přípravy na závěrečné absolventské magisterské vystoupení. Zde dochází k hledání vhodných kompozic pro závěr studia a zároveň snaha nalézt díla nová vzniklá díky osobní iniciativě například na kompoziční katedře školy. Je kladem velký důraz na novátorství, originalitu a do jisté míry i riskantní přístup k hodnotám, které ještě nejsou ověřeny opakovanou interpretací. Nezanedbatelnou součástí studia je otázka dramaturgie ať už současných, tak i budoucích sólových vystoupení. Je třeba posilovat jistým způsobem vžitou dramaturgii, která je obvyklá především v evropském kontextu. Velký důraz by měl být kladen na důkladné studium dějin nástroje, výuky nástroje, nástrojové interpretační tradice v našich zemích i ve světě a na základě toho vhodná a především zajímavá volba tématu písemné závěrečné magisterské práce, která by erudovaně doplnila a rozvinula dosavadní vědomosti o našem oboru.

Doporučená nebo povinná literatura

L. Simon:Fantasie

J. Pauer:Trombonetta

J. Francaix:Concerto

J. Koetsier:Concertino op. 91

I. Laudová:Sonata angelica

J. de Meij:T-Bone Concerto

J. Pugh:Concerto

D. Uber: Sonata

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů