Hra na pozoun 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106POZ9 Z 17 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 407 až 492 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Studium skladeb určených pro vlastní absolutorium.

2.Snaha o premiérové uvedení české nebo světové kompozice v závěrečném absolventském koncertu.

3.Dramaturgická otázka zařazení klíčových skladeb do celkového programu.

4.Zájem o historii pozounu; výběr zajímavého a ještě nezpracovaného tématu pro absolventskou písemnou práci.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět se zaměřuje na závěr celého studia na vysoké škole. Zde vrcholí snaha o vlastní prezentaci v tom nejpříhodnějším světle v souvislostech přípravy na závěrečné absolventské magisterské vystoupení. Zde dochází k hledání vhodných kompozic pro závěr studia a zároveň snaha nalézt díla nová vzniklá díky osobní iniciativě například na kompoziční katedře školy. Je kladem velký důraz na novátorství, originalitu a do jisté míry i riskantní přístup k hodnotám, které ještě nejsou ověřeny opakovanou interpretací. Nezanedbatelnou součástí studia je otázka dramaturgie ať už současných, tak i budoucích sólových vystoupení. Je třeba posilovat jistým způsobem vžitou dramaturgii, která je obvyklá především v evropském kontextu. Velký důraz by měl být kladen na důkladné studium dějin nástroje, výuky nástroje, nástrojové interpretační tradice v našich zemích i ve světě a na základě toho vhodná a především zajímavá volba tématu písemné závěrečné magisterské práce, která by erudovaně doplnila a rozvinula dosavadní vědomosti o našem oboru.

Doporučená nebo povinná literatura

L. Simon:Fantasie

J. Pauer:Trombonetta

J. Francaix:Concerto

J. Koetsier:Concertino op. 91

I. Laudová:Sonata angelica

J. de Meij:T-Bone Concerto

J. Pugh:Concerto

D. Uber: Sonata

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů