Hra na pozoun 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106POZO1 Z 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lukáš MOŤKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na pozoun je hlavním studijním předmětem specializace Pozoun v rámci studijního programu Dechové nástroje. Tento předmět má za cíl studenty připravit na samostatnou dráhu sólisty, komorního hráče či hráče v orchestru. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu v prvním semestru je napravit dílčí technické nedostatky, pokud student s nějakými do studia přichází. Mohou se týkat hlavně tvoření tónu, nesprávného dýchání a neznalosti principů správné techniky. Individuální cvičení pro tónovou kulturu, principy správného nátisku a dechová cvičení jsou také součástí výuky a jsou vedeny tak, aby každé cvičení odpovídalo individuálním schopnostem studenta. Je zahájen proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

stupnice, rozložené akordy, nátisková cvičení: E. Remington, C. Gordon, C. Caruso

Etudy:

UŠÁK, Jaroslav. 25 virtuozních etud

SENON, Gilles. 25 rytmicko-technických etud

BORDONI, Massimiliano. 24 Legato studies

EDWARDS, Brad. Lip slurs technique

PEDERSON, Tommy. Advanced studies for trombone

Díla pro sólo trombon:

BERNSTEIN, Leonard. Elegy for Mippy II

BULIS, Jiří. Soukromé poselství

MICHEL, Jean-Frqnçois. Hommage à Tinguely

HIDAS, Frigyes. Fantasia per trombone

RIEDLBAUCH, Václav. Svlékání hada z kůže

Díla pro trombon s doprovodem klavíru:

SULEK, Stjepan. Sonata

HINDEMITH, Paul. Sonata

MONACO, Richard. Sonata

MORTIMER, Jean Glenesk. Koncert č. 1 a 2

JORGENSEN, Axel. Romance

JONGEN, Joseph. Aria et Polonaise

GAILLARD, Johann Ernst. Sonáta

WEBER, Carl Maria. Romance apassionata

BOZZA, Eugène. Ballade

DAVID, Ferdinand. Concertino

Sonáty:

Vivaldi, Händel, Marcello.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast během cvičení, přehrávka předem zadaných skladeb.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů