Hra na pozoun 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106POZO1 zápočet 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Hra na pozoun je hlavním studijním předmětem specializace Pozoun v rámci studijního programu Dechové nástroje. Tento předmět má za cíl studenty připravit na samostatnou dráhu sólisty, komorního hráče či hráče v orchestru. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu v prvním semestru je napravit dílčí technické nedostatky, pokud student s nějakými do studia přichází. Mohou se týkat hlavně tvoření tónu, nesprávného dýchání a neznalosti principů správné techniky. Individuální cvičení pro tónovou kulturu, principy správného nátisku a dechová cvičení jsou také součástí výuky a jsou vedeny tak, aby každé cvičení odpovídalo individuálním schopnostem studenta. Je zahájen proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

stupnice, rozložené akordy, nátisková cvičení: E. Remington, C. Gordon, C. Caruso

Etudy:

UŠÁK, Jaroslav. 25 virtuozních etud

SENON, Gilles. 25 rytmicko-technických etud

BORDONI, Massimiliano. 24 Legato studies

EDWARDS, Brad. Lip slurs technique

PEDERSON, Tommy. Advanced studies for trombone

Díla pro sólo trombon:

BERNSTEIN, Leonard. Elegy for Mippy II

BULIS, Jiří. Soukromé poselství

MICHEL, Jean-Frqnçois. Hommage à Tinguely

HIDAS, Frigyes. Fantasia per trombone

RIEDLBAUCH, Václav. Svlékání hada z kůže

Díla pro trombon s doprovodem klavíru:

SULEK, Stjepan. Sonata

HINDEMITH, Paul. Sonata

MONACO, Richard. Sonata

MORTIMER, Jean Glenesk. Koncert č. 1 a 2

JORGENSEN, Axel. Romance

JONGEN, Joseph. Aria et Polonaise

GAILLARD, Johann Ernst. Sonáta

WEBER, Carl Maria. Romance apassionata

BOZZA, Eugène. Ballade

DAVID, Ferdinand. Concertino

Sonáty:

Vivaldi, Händel, Marcello.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast během cvičení, přehrávka předem zadaných skladeb.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů