Hra na pozoun 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106POZO3 zápočet 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu Hra na pozoun 3 je vybavení studenta všemi schopnostmi, které při hře na nástroj potřebuje. Pedagog hledá společně se studentem směr, jak zvládnout hru na nejvyšší možné úrovni jak po technické stránce, tak intonační, nátiskové, tónové a interpretační.

Všechny nároky, které byly kladeny v předmětu Hra na pozoun 1 a 2 jsou nyní dále zdokonalovány pomocí individuálních cvičení a etud. Student je veden ke schopnosti řešit technickou a interpretační obtížnost a efektivně navrhovat strategii vyřešení. Rozvíjí se též zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

stupnice, rozložené akordy, nátisková cvičení: E. Remington, C. Gordon, C. Caruso

Etudy:

UŠÁK, Jaroslav. 25 virtuozních etud

SENON, Gilles. 25 rytmicko-technických etud

BORDONI, Massimiliano. 24 Legato studies

EDWARDS, Brad. Lip slurs technique

PEDERSON, Tommy. Advanced studies for trombone

BUONOMO, C. virtuozní cvičení

BOZZA, Eugène. 13 Etudes-Caprices

PEDERSON, Tommy. Unaccompanied Solos for trombone

Díla pro sólo trombon:

AGRELL, Jeffrey. New York variations

CRESPO, Enrique. Improvisation no. 1

PERSICHETTI, Vincent. Parable

Díla pro trombon s doprovodem klavíru:

MATĚJ, Josef. Koncert

FILAS, Juraj. Koncert

WAGNESEIL, Georg Christoph. Koncert

KROLL, Bernard. Capricio da Camera

DUTILEUX, Henri. Choral, Cadenza et Fugato

GROHNDAL, Launy. Koncert

MORTIMER, John Glenesk. Koncert č. 3

MILHAUD, Darius. Concertino

STOJOWSKI, Sigismund. Fantasia

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast během cvičení, přehrávka předem zadaných skladeb.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů