Hra na pozoun 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106POZO7 zápočet 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lukáš MOŤKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK

Obsah

Cíl výuky:

V tomto předmětu je navazováno na znalosti a dovednosti, které student získal v předchozím bakalářském studiu – je vybaven velmi dobrou prstovou technikou, intonací, rytmickým cítěním, kvalitní dechovou a tónovou kulturou, a hlavně se u něj projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejen o talent, ale také o znalosti. Talent je uchopen jako ojedinělý, a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů studenta s názory pedagogů na interpretaci. Součástí výuky je intenzivní příprava na pódiové vystupování, psychologie pódiového výstupu a průprava hry zpaměti. Repertoár se orientuje jednak na skladby, které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné, jednak na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici.

Tematické okruhy:

  1. Identifikace vlastního uměleckého profilu studenta, a dle toho volba jeho osobního kmenového repertoáru
  2. Otázka osobnosti, seberealizace, jedinečnosti a suverenity každého studenta
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Specifika účasti na konkurzech a soutěžích, studium soutěžního a koncertního repertoáru

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Pro sólo pozoun:

BERNSTEIN, Leonard. Elegy for Mippy II

BULIS, Jiří. Soukromé poselství

MICHEL, Jean François. Hommage a Jean Tinguely

HIDAS, Frigyes. Fantasia per Trombone

RIEDLBAUCH, Václav. Svlékání hadí kůže

AGRELL, Johan. New York variations

CRESPO, Enrique. Improvisation No. 1

PERSICHETTI, Vincent. Parable

RABE, Folke. Basta

XENAKIS, Iannis. Keren

BERIO, Luciano. Sequenza V.

LYNN, Brian. Doolallynastics

SCHNITTKE, Alfred. Dialogue

KENNY, John. Sonata for Unaccompanied Trombone

Pro pozoun s doprovodem klavíru:

ŠULEK, Stjepan. Sonáta

HINDEMITH, Paul. Sonáta

MONACO, Richard. Sonáta

MORTIMER, John Glenesk. Koncert č. 1 - 3

JØRGENSEN, Axel. Romance

JONGEN, Joseph. Aria et Polonaise

GALLIARD, Johann Ernst. Sonáta

WEBER, Carl Maria von. Romance appassionata

BOZZA, Eugène. Ballade

DAVID, Ferdinand. Concertino

VIVALDI, Antonio. Sonáta

HÄNDEL, Georg Friedrich. Sonáta

MARCELLO, Benedetto. Sonáta

MATĚJ, Josef. Sonáta, Koncert

FILAS, Juraj. Sonáta, Koncert

WAGENSEIL, Johann Christoph. Koncert

KROL, Bernhard. Capriccio da Camera

DUTILLEUX, Henri. Choral, Cadence et Fugato

GRØNDAHL, Launy. Koncert

MILHAUD, Darius. Concertino

STOJOWSKI, Sigismund. Fantasia

EBEN, Petr. Dvě invokace

SMITA, Václav. Koncertantní árie, Koncert

TOMASI, Henri. Koncert

ROTA, Nino. Koncert

SEROCKI, Kazimierz. Koncert

SPISAK, Michał. Concertino

ALBRECHTSBERGER, Johann Georg. Koncert

MOZART, Leopold. Koncert

MARTIN, Frank. Ballade

PERGOLESI, Giovanni Battista. Sinfonia

ROPARTZ, Guy. Pièce en mi b moll

CASTÉRÈDE, Jacques. Sonatina

FRANÇAIX, Jean. Koncert

HIDAS, Frigyes. Movement

CRESTON, Paul. Fantasia

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Rovněž s ohledem na chystaný ročníkový koncert a magisterský koncert v dalším ročníku.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů