Orchestrální party a sóla pozounu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PPO1 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla pro pozoun bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální i skupinová příprava pozounových partů především po stránce technické a intonační, rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

BARTÓK, Béla. Podivuhodný mandarin

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie č. 5, 6, 9

BRAHMS, Johannes. Symfonie č. 1 – 4

BRUCKNER, Anton. Symfonie č. 4, 7, 8, 9

DVOŘÁK, Antonín. Stabat Mater, Requiem, Te Deum, Symfonické básně, Slovanské tance, Symfonie č. 5 – 9

HINDEMITH, Paul. Symfonické metamorfózy

MAHLER, Gustav. Symfonie č. 1 – 3

MOZART, Wolfgang Amadeus. Mše C dur, Requiem

RAVEL, Maurice. Bolero

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Symfonie č. 4 – 6

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 1.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: docházka minimálně 80 %, aktivní přístup v domácí přípravě, orientace v celých orchestrálních partech, nikoli jen v několikataktových výsecích nejpodstatnějších sól ve sbírkových knihách.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů