Orchestrální party a sóla pozounu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PPO3 Z 1 1CT česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla pozounu bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava pozounových partů především po stránce technické a intonační, rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

BARTÓK, Béla. Podivuhodný mandarin

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie č. 5, 6, 9

BRAHMS, Johannes. Symfonie č. 1 – 4

BRUCKNER, Anton. Symfonie č. 4, 7, 8, 9

DVOŘÁK, Antonín. Symfonie č. 5 – 9

CHAČATURJAN, Aram. Spartakus

JANÁČEK, Leoš. Taras Bulba, Sinfonietta

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Symfonie č. 4 – 6, Labutí jezero

MAHLER, Gustav. Symfonie č. 5 - 10

MOZART, Wolfgang Amadeus. Requiem

PROKOFJEV, Sergej. Romeo a Julie

RAVEL, Maurice. Bolero, L´enfant et les Sortiléges (Dítě a kouzla)

SMETANA, Bedřich. Má vlast, Valdštýnův tábor

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Symfonie č. 6 – 15

VERDI, Giuseppe, Nabucco, Othello, La Forza del Destino

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 3.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: docházka minimálně 80 %, aktivní přístup v domácí přípravě, orientace v celých orchestrálních partech, nikoli jen v několikataktových výsecích nejpodstatnějších sól ve sbírkových knihách.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů